20-03-05

Moslims in ons land trekken naar de stembus

De moslims in ons land kunnen vandaag gaan stemmen voor een nieuwe moslimraad. Daaruit wordt dan de Executieve samengesteld. Dat is het officiële aanspreekpunt voor de Belgische overheid voor alles wat de islamitische eredienst aangaat. Bijna 70.000 moslims hebben zich geregistreerd als kiezer.

 

Op 120 plaatsen, vooral moskeeën, kunnen de moslims vandaag hun stem uitbrengen op de kandidaten voor de moslimraad. Die raad zal een uitvoerend orgaan aanstellen, de moslimexecutieve.

 

Na de vorige verkiezingen, in '98, had de staatsveiligheid bezwaar tegen zowat een derde van de verkozenen. Bovendien rezen er problemen tussen Franstaligen en Nederlandstaligen en verschillende leden stapten op.

 

De Executieve raakte in een impasse. Ook de aanstelling van twee bemiddelaars kon dat niet verhelpen. Minister van Justitie Laurette Onkelinx schreef uiteindelijk nieuwe verkiezingen uit. De huidige executieve vecht die beslissing aan bij het Arbitragehof.

 

Iedereen hoopt nu op een nieuwe start, maar een groot deel van de moslimgemeenschap vindt dat de overheid de Executieve te sterk stuurt. De moslimexecutieve moet imams en islamleerkrachten in ons land erkennen en werkingsmiddelen voor de moskeeën toewijzen.


11:11 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Moslims naar de stembus In totaal 69.500 moslims hebben zich laten registreren om vandaag deel te nemen aan de verkiezingen voor de Moslimraad, het representatieve orgaan van de moslims in België. Uit de 68-koppige raad wordt later een Moslimexecutieve (het uitvoerend orgaan) met 17 leden aangesteld.

Op 120 plaatsen in het hele land kunnen de moslims tussen 9 en 17 uur hun stem uitbrengen. Het gaat om 115 moskeeën (waarin soms verschillende stembureaus zijn ondergebracht) en 5 openbare plaatsen (zoals scholen bijvoorbeeld), waarvan twee in Brussel, twee in Antwerpen en één in Luik.

De verkiezingen van zondag zijn de tweede voor de Moslimraad na die van ’98. Voor de 68 plaatsen in de Moslimraad hadden zich 183 kandidaten gemeld, waarvan 174 kandidaturen ontvankelijk werden verklaard.

De kandidaten zijn opgesplitst in vier kiescategorieën: Marokkanen, Turken, andere culturele aanhorigen (zoals Kosovaren en Tsjetsjenen) en bekeerden. De Marokkaanse en Turkse kandidaten worden verkozen per provincie. Voor de twee andere categorieën geldt één Vlaamse en één Franstalige kieslijst. In het Brussels hoofdstedelijk gewest kan men een keuze maken tussen één van beide lijsten. De geregistreerde kiezers (die minstens 18 jaar en moslim moeten zijn) die zondag effectief aan de stembusgang deelnemen, kunnen hun stem maar op één kandidaat uitbrengen. Het stemmen gebeurt manueel. Volgens Ayse Oz van de commissie die door minister van Justitie Laurette Onkelinx werd aangesteld om de verkiezingen te organiseren, is de uitslag van de verkiezingen ten vroegste over enkele dagen te verwachten.

Eens de Moslimraad verkozen is, zal ze overgaan tot de aanduiding van een Moslimexecutieve, het officiële overlegorgaan met de overheid. Er gaan stemmen op om de nieuwe executieve in een Nederlandstalige en een Franstalige kamer op te splitsen.

De voorzitter van de huidige Moslimexecutieve, Mohammed Boulif, nam afgelopen week met veel gedruis ontslag en verweet de overheid aan inmenging te doen, een zaak die door Onkelinx in het parlement werd weerlegd. De aftredende executieve erkent de verkiezingen trouwens niet.

Gepost door: Jantje | 20-03-05

Meerderheid van Moslimraad van Turkse afkomst De Turkse kandidaten hebben 40 van de 68 verkozen zetels in de Moslimraad in de wacht gesleept. Dat heeft de commissie die de verkiezingen organiseerde, bekendgemaakt.

De Marokkaanse gemeenschap heeft 20 zetels. Er zijn twee bekeerde Belgen en zes mensen uit andere gemeenschappen. Er zijn evenveel Nederlandstalige als Franstalige verkozenen.

In de raad zetelen vijf vrouwen. De Turkse Hacer Düzgün haalde de meeste stemmen van alle kandidaten.

Van de 70.000 ingeschreven kiezers namen zowat 45.000 zondag ook effectief deel aan de verkiezing. Er werden 43.765 geldige stemmen uitgebracht.

De Moslimraad moet een executieve aanduiden en een aanspreekpunt voor de overheid vormen bij de moslims.

Gepost door: Jantje | 23-03-05

Marokkanen voelen zich benadeeld in Moslimraad Bij de verkozenen van de Moslimraad zitten voortaan eenentwintig Brusselaars op een totaal van achtenzestig leden.

Het gaat om zeven Turken, zes Marokkanen, zes leden van andere culturen en twee bekeerlingen. Sommige Marokkanen voelen zich nu benadeeld, omdat zij de grootste groep vormen in Brussel.

De uitslag weerspiegelt de opkomst voor deze verkiezingen. Sommige Marokkanen hadden immers opgeroepen om de verkiezingen te boycotten. Het gevolg is dat de Moslimraad nu twee keer zoveel Turken telt als Marokkanen. In de Moslimraad zitten nu veertig Turken en twintig Marokkanen.

De Moslimraad zal nu een Moslimexcecutieve kiezen. Die wordt dan de officiële gesprekspartner voor de overheid.

Gepost door: Jantje | 24-03-05

De commentaren zijn gesloten.