10-03-05

Belastingformulier wordt ingekort tot één bladzijde

De officiële belastingaangifte zal dit jaar uit welgeteld één bladzijde bestaan. Nu zijn er dat acht voor de meeste Belgen. De bedoeling is om voortaan de aangiftes te scannen zodat de verwerking sneller kan. 

 

Door de vereenvoudiging moeten ook de belastingafrekeningen, de zogenaamde aanslagbiljetten, voortaan sneller bij de belastingplichtigen in de bus vallen. Dit jaar slaagde de fiscus er slechts in om half januari te starten met de verzending ervan.

 

Om de belastingplichtige niet aan zijn lot over te laten, zal bij de officiële aangifte nog altijd een kladje steken dat zo goed als identiek is aan de aangifte zoals ze nu bestaat. De belastingplichtige moet dan de bedragen van dat kladje kopiëren op de officiële aangifte.


08:50 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Nieuw belastingsformulier kost bloed, zweet en tranen Aangepaste opmaak en codes creëren doolhof

Je belastingaangifte invullen wordt dit jaar een stuk ingewikkelder dan we gewend zijn. Minister van Financiën Didier Reynders wilde absoluut dat het nieuwe document kan worden ingescand. Tijdwinst voor de administratie, bloed, zweet en tranen voor de belastingplichtige.

Het formulier dat we uiteindelijk moeten terugsturen naar de fiscus lijkt op het eerste gezicht hopeloos. Geen letter tekst, enkel vakjes en bijna 300 codes. Een lottoformulier heeft er niets bij. Gelukkig is er ook een 'kladversie' die veel vertrouwder overkomt. Maar dat is tot op zekere hoogte maar schijn. Een aantal vertrouwde 'bakens' zijn verdwenen.

Zelf codes omzetten

Heel wat mensen met een relatief eenvoudige aangifte, vulden hun formulier haast blindelings in. Zij zullen nu op zoek moeten gaan naar hun vertrouwde rubrieken. De rode letters op loonfiche en aangifteformulier zijn immers verdwenen. Het wordt dus codes lezen én interpreteren. De rubrieken op de loonfiche tellen zoals in het verleden drie cijfers, maar op de aangifte moet dat door de belastingplichtige 'vertaald' worden naar codes met vier cijfers.

Fiscalisten hebben nog tal van vragen bij de aangifte, vooral bij de rubrieken die aangepast werden om rekening te houden met de 'decumul', de opsplitsing van de inkomsten bij gehuwden en wettelijk samenwonenden. Zo is het nog lang niet duidelijk hoe inkomsten en uitgaven in verband met vastgoed moeten aangegeven worden.

Algemeen spreekverbod

Het kabinet Financiën en de belastingadministratie mogen voorlopig geen informatie geven. Er geldt een absoluut spreekverbod tot midden april. Dan wil minister van Financiën Didier Reynders een persconferentie organiseren over het nieuwe formulier.

Als de kladversie dan eindelijk ingevuld is, moet ze nog gekopieerd worden op het formulier dat uiteindelijk weer bij de fiscus moet belanden. En dat is een echte diarree van codes geworden.

Precies daardoor oogt het formulier erg ingewikkeld. Dat het enkel codes bevat is op zich geen gevolg van de fiscale hervorming, wel van de noodzaak om het document te kunnen inscannen. Op die maner wil Reynders het werk van de administratie verlichten. Vroeger kopieerde de controleur zelf de relevante informatie uit de aangifte op een blad dat uitsluitend codes bevatte. Nu moet de belastingplichtige dat dus zelf doen. Het wordt dus behoorlijk oppassen voor fouten bij het overschrijven van al die gegevens naar de definitieve versie die inderdaad oogt als een lottoformulier.

Ingewikkeld? Niet als we minister Reynders mogen geloven. Op 10 maart reageerde hij boos op een interpellatie van kamerlid Melchior Wathelet. ,,Als u denkt dat de modale Belg niet in staat is dit in te vullen, dan moeten we op school misschien wat beknotten op de lessen Latijn en andere soorten vorming in het onderwijs de voorrang geven,'' klonk het cynisch.

Gepost door: Jantje | 29-03-05

De commentaren zijn gesloten.