09-03-05

België moet meer inspanningen leveren tegen vergrijzing

De vergrijzing is de belangrijkste uitdaging voor België, en ons land zal meer inspanningen moeten doen om het probleem te bekampen. Dat staat in het tweejaarlijkse economische landenrapport van de OESO -de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling- over België.

 

Nu mag het budget van de ziekteverzekering jaarlijks met 4,5% plus inflatie groeien, maar de volgende jaren zou dat fors minder moeten zijn. De Oeso wil een stimulatie van generische geneesmiddelen boven merkproducten.

 

Tegelijk vindt de organisatie dat het brugpensioen in de toekomst ontmoedigd moet worden en er meer controle moet komen op werklozen, ook op 50-plussers.

 

Opvallend is ook de kritiek van de Oeso op de hoge uitgaven voor het openbaar vervoer. De organisatie vindt rekeningrijden met de auto veel nuttiger dan het uitbreiden van het gratis woon-werkverkeer.


12:49 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

De Oeso telt 30 industrielanden De Oeso ontstond in 1947 en moest toen de Amerikaanse economische hulp aan Europa via het Marshallplan verdelen. Sinds 1961 werkt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) vooral als een studiebureau.

De instelling maakt regelmatig macro-economische studies over de lidstaten en stelt verbeteringen inzake economisch en financieel beleid voor. De Oeso geeft enkel advies, geen steun.

De Oeso telt 30 lidstaten, vooral westerse industriestaten. Het gaat om de Verenigde Staten, Canada, de meeste Europese staten waaronder België en ook Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Korea.

Gepost door: Jantje | 09-03-05

Vergrijzing bedreigt België De vergrijzing is de belangrijkste uitdaging voor België, en ons land zal meer inspanningen moeten doen om het probleem te bekampen. Dat staat in het tweejaarlijkse economische landenrapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).

De vergrijzing zou vanaf 2030 3,4 procent van het bruto binnenlands product kosten. Om de vergrijzing te kunnen betalen, moet België daarom vanaf 2007 streven naar een begrotingsoverschot. Dat kan vooral door minder uit te geven. De Oeso denkt daarbij aan een betere overheidsadministratie met minder ambtenaren.

Gezondheidszorg

In de gezondheidszorg zijn structurele hervormingen nodig, staat in het rapport. Mogelijkheden zijn het beperken van de terugbetaling van geneesmiddelen tot de prijs van de generiek, of het niet langer terugbetalen van een consultatie bij een specialist als de patiënt niet eerst zijn huisarts heeft geraadpleegd.

Indien die structurele maatregelen niet zouden volstaan en de kosten van de gezondheidszorg met meer dan 2,8 procent van het bbp blijven stijgen, stelt de Oeso voor dat de Staat ,,zijn aandeel in de financiering van de gezondheidszorg zou heroverwegen". Een andere oplossing bestaat erin om te schuiven in de overheidsuitgaven, ten voordele van de gezondheidszorg.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer krijgt nu nog teveel subsidies, vindt de Oeso. Daarom is het beter om het rekeningrijden in te voeren vanaf het moment dat dat technisch mogelijk is. Ook moeten de brandstoffen worden belast naargelang de milieu-effecten.

Werkloosheid

De Oeso neemt ook de te hoge werkloosheid in ons land op de korrel. Belgen moeten op dat vlak meer verantwoordelijkheidsgevoel krijgen, vindt het rapport. De overheid zou niet langer het brugpensioen of andere uitstapregelingen mogen subsidiëren, luidt het.

Wil men toch nog vroeger uit de arbeidsmarkt stappen, zouden die jaren niet mogen meetellen voor de opbouw van pensioenrechten. De uitkeringen zouden ook onderworpen moeten worden aan dezelfde sociale bijdragen als de lonen. Vijftigplussers die een werkloosheidsuitkering ontvangen, zouden -op termijn- moeten bewijzen dat ze nog steeds werkwillig zijn.

Voor het opkrikken van de werkgelegenheidsgraad bij de jongeren, pleit de internationale organisatie voor soepeler aanwervingsregels en het strenger toekennen van uitkeringen.

De lage werkgelegenheidsgraad bij allochtonen blijkt geen louter Belgisch probleem. Hier pleit de Oeso voor onderwijs in de eigen taal (een experiment dat al in Vlaanderen loopt), en het preventief en repressief optreden tegen discriminatie op de werkvloer. Een andere oplossing kan erin bestaan het zelfstandigenberoep aantrekkelijker te maken, zodat etnische minderheden daar aan de slag kunnen.

Productiviteit

Tenslotte wijst de Oeso op hogere productiviteit, als middel voor meer economische groei. Drie sectoren worden geviseerd: de banken, de distributiesector en het goederenvervoer. Hier is volgens de Oeso een soepeler reglementering nodig - die kan leiden tot meer concurrentie.

Op het kabinet van premier Guy Verhofstadt beklemtoont men dat het rapport van de Oeso alleen pistes bevat, die niettemin nuttig kunnen zijn om het debat over de vergrijzing te voeden.

Gepost door: Jantje | 09-03-05

De commentaren zijn gesloten.