21-02-05

President Bush en premier Verhofstadt zitten op dezelfde golflengte

De Amerikaanse president George W. Bush wil een nieuw hoofdstuk aanvatten in de transatlantische relaties en de meningsverschillen uit het verleden tussen de VS en Europa achter zich laten. Dat heeft hij gezegd tijdens zijn toespraak in de Brusselse Concert Noble.

    

De toespraak van Bush wordt in diplomatieke kringen als "zeer belangrijk" omschreven. In de toespraak wilde Bush de plooien met Europa gladstrijken na de verdeeldheid over de oorlog in Irak.

 

"Na het voorbije meningsverschil is een nieuw tijdperk van transatlantische eenheid aangebroken. Amerika steunt een sterk Europa omdat wij nood hebben aan een solide partner voor onze moeilijke taak om vrede in de wereld te bevorderen", luidt de tekst.

 

Hij zal het ook hebben over de wens van de VS om samen met Europa aan vrede in het Midden-Oosten te werken. Hij zal Europa ook aansporen om in Irak "duidelijk merkbare hulp" aan de wederopbouw te bieden.

 

Uit de toespraak blijkt voorts dat de Amerikaanse president de verdeeldheid die er heerst omtrent de oorlog in Irak niet wil ontkennen. De Verenigde Staten willen die onenigheid nu wel achter zich laten en de banden sterker maken dan voorheen.


14:41 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Premier Verhofstadt leidde de speech van Bush in Premier Verhofstadt leidde de speech van Bush in
Premier Guy Verhofstadt leidde de speech van president George W. Bush in. In het begin van zijn speech dankte hij Bush dat hij naar Brussel is gekomen, niet lang na zijn herverkiezing als president van Amerika.

"De wereld heeft nood aan een samenwerking tussen de VS en Europa."

"We kijken ernaar uit om een nieuwe dialoog mogelijk te maken tussen de VS en Europa. Uw aanwezigheid hier en uw speech is een belangrijke stap in die richting", aldus de premier.

"De tijd is gekomen om een lijn te trekken onder de spanningen van het recente verleden. Het heeft geen zin om de discusiëren over wie gelijk had of niet. We moeten enkel beseffen dat, ook al verschillen we soms van tactiek, onze doelen dezelfde blijven. En die doelen zullen in de toekomst niet veranderen", vervolgt Verhostadt.

"De wereld heeft ook nood aan een samenwerking tussen de VS en Europa, want op vele plaatsen in de wereld is er nog steeds amoede en tirannie in plaats van vrede en stabiliteit."

"Democratie leidt tot vrijheid en stabiliteit"

Verhofstadt benadrukte het belang van de democratie en het feit dat er nog steeds honderden miljoenen mensen leven zonder vrijheid en democratie. "Juist het verspreiden van de democratie leidt tot vrede en stabiliteit, want democratieën gaan nooit een oorlog met elkaar aan", aldus Verhofstadt.

"De landen van Zuid-Europa werden stabiele democratieën door lid te worden van de Europese Unie. Misschien ligt de oplossing voor het conflict tussen de Israëli's en Palestijnen ook in een verregaande overeenkomst tussen alle buren van Israël en de Palestijnse Autoriteit: een verdrag dat democratische vrijheden en fundamentele mensenrechten inhoudt."

"We moeten Afrika een toekomst geven."

"We mogen ook Afrika niet vergeten, want een op de vijf kinderen die in Afrika geboren wordt, steft aan een ongeneeslijke ziekte, honger of slechte voeding. Van de vier die het wel halen, moeten er twee rondkomen met minder dan een dollar per dag. En een van die twee kinderen zal nooit leren lezen of schrijven, of wordt het slachtoffer van kinderarbeid."

"Er zijn nog tienduizenden kindsoldaten en miljoenen weeskinderen. Dat is een schande voor heel de menseheid. Daarom moeten de Afrikaanse kinderen een topprioriteit zijn van onze gezamelijke agenda. We moeten samenwerken om scholen te bouwen, vaccinaties te geven, onze markten te openen en respect te vragen voor de mensenrechten. We moeten Afrika een toekomst geven."

"We moeten gaan voor een sterke EU"

Verhofstadt sloot zijn inleiding af met te wijzen op het belang van een sterke Europese Unie, om een betrouwbare bondgenoot te zijn van de VS. "Een wereld die het pad van de democratie volgt, heeft nood aan twee stevige benen om vooruit te komen: de VS en Europa."

Gepost door: Jantje | 21-02-05

Bush benadrukt al de wereldproblemen in speech De Amerikaanse president Bush heeft in zijn toespraak Europa herhaaldelijk bondgenoot en partner in de strijd voor vrijheid en vrede genoemd. "Wij zullen altijd een sterk Europa steunen", zei hij vandaag in Brussel. Bush behandelde zowat alle wereldproblemen. Zo vroeg Bush onder meer aan Europa om mee te werken aan een duurzame vrede in het Midden-Oosten.

De toespraak van Bush wordt in diplomatieke kringen als "zeer belangrijk" omschreven. In de toespraak wilde Bush de plooien met Europa gladstrijken na de verdeeldheid over de oorlog in Irak.

"Na het voorbije meningsverschil is een nieuw tijdperk van transatlantische eenheid aangebroken. Amerika steunt een sterk Europa omdat wij nood hebben aan een solide partner voor onze moeilijke taak om vrede in de wereld te bevorderen", luidt de tekst.

Bush stelde dat de transatlantische alliantie al 60 jaar lang de strijd voert tegen totalitaire regimes. Volgens Bush is die band niet gestoeld op nostalgie, maar op actuele idealen en belangen.

Bush ontkent verdeeldheid rond Irak niet

Hij had het ook over de wens van de VS om samen met Europa aan vrede in het Midden-Oosten te werken. Hij vroeg de Palestijnse president Mahmoud Abbas ook om de kans op vrede met Israël met beide handen te grijpen." Tegelijk hoopt hij dat Syrië zich terugtrekt uit Libanon en dat Syrië terreurgroepen aan banden legt.

Bush spoordde ook Europa verder aan om in Irak "duidelijk merkbare hulp" aan de wederopbouw te bieden. Uit de toespraak blijkt voorts dat de Amerikaanse president de verdeeldheid die er heerst omtrent de oorlog in Irak niet wil ontkennen. De Verenigde Staten willen die onenigheid nu wel achter zich laten en de banden sterker maken dan voorheen.

Bush riep ook op om de democratische waarden uit te dragen, ook in de Arabische en in de moslimwereld. Zo had hij lof voor de verkiezingen in Afghanistan en Irak. Bush stelde dat die jonge democratieën de steun van het westen verdienen. Inzake Iran zei hij dat de wereld niet kan toestaan dat dat land kernwapens ontwikkelt. Hij zei ook dat het regime moet luisteren naar het Iraanse volk.

"Vrijheid, democratie en de rechtsstaat"

Inzake Oost-Europa zag Bush veel hoop voor de democratische omwentelingen in onder meer Oekraïne en Georgië. Volgens Bush moet Oekraïne lid kunnen worden van de Navo. Bush stak ook de hand uit naar Rusland, maar dat land moet volgens hem wel democratische hervormingen doorvoeren.

Hij verwierp ook antisemitisme en zei dat minderheden hun plaats in de maatschappij moeten krijgen, en gaf ook toe dat dat in de VS niet altijd lukt. De president zei ook dat de alliantie de armoede moet aanpakken. "Hulp moet daarbij gepaard gaan met economische vrijheid en hervormingen in de derde wereld. Open markten en vrije handel kunne daarbij helpen", aldus Bush.
Bush brak ook een lans voor lage belastingen en een stabiel monetair systeem om de economie te stimuleren. Ten slotte zei Bush dat nieuwe technologieën en hernieuwbare energiesystemen het milieu kunnen helpen.

"De transatlantische alliantie wijst ook vrees en intimidatie door terroristen af", zei hij, en vervolgde dat "de daders overal zullen worden vervolgd". "Vrijheid, democratie en de rechtsstaat blijven de gezamelijke waarden van de VS en Europa. Hij verwees naar de oprichting van de Navo in '49 en riep op tot een hernieuwing van het Amerikaans-Europees engagement.

Gepost door: Jantje | 21-02-05

De commentaren zijn gesloten.