17-02-05

175 jaar onafhankelijkheid en 25 jaar federalisme

De driekleur wappert boven het koninklijk paleis in Brussel.

 

In september zal het precies 175 jaar geleden zijn dat België onafhankelijk werd. Tegelijk werd in het land een kwarteeuw geleden een eerste echte stap gezet naar het federalisme. Vanavond heeft in Brussel de opening plaats van het feestjaar om dat te vieren. Het vorstenpaar woont de opening bij.

 

Sinds 1814 maakte wat nu België is deel uit van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden onder koning Willem I van Oranje. Kort na de val van Napoleon I wilden de meeste andere Europese landen een sterkere bufferstaat ten noorden van Frankrijk.

 

Net zoals de meeste andere Europese vorsten regeerde Willem I op een autoritaire manier, wat onder meer de liberale burgerij in noord en zuid tegen de borst stuitte. De katholieken slikten het dan weer niet dat Willem I het onderwijs uitbreidde en loskoppelde van de greep van de kerk.

 

Na decennia Frans bestuur (1794-1814) was ook de burgerij in het zuiden verfranst en die ergerde zich aan de steun die het Nederlands in Vlaanderen kreeg.

 

In 1828 sloten liberalen en katholieken zich aaneen tot het "unionisme". Dat pact wou van Willem I toegevingen afdwingen, maar die wees die eisen van de hand. De koning zou overigens later ook in Nederland zelf met democratische tegenwind te maken krijgen.

 

In 1830 leidde een economische crisis in heel Europa tot hongersnood en onrust. In Parijs barstte in juli opnieuw een straatrevolte uit die de conservatieve koning Karel X op de vlucht joeg.

 

Ook in Brussel heerste onrust bij de lagere klassen. Na de opvoering van "De Stomme van Portici" in de Muntschouwburg maakte de revolutionaire koorts zich ook meester van de burgerij.

 

De burgerij richtte een burgerwacht op, maar toen Nederlandse troepen Brussel binnentrokken, sloot die zich aan bij de opstand tegen Willem I. Na enkele schermutselingen werden de Nederlandse troepen verdreven.

 

Een voorlopig bewind riep op 4 oktober de onafhankelijkheid van België uit, die nadien erkend werd door Fransen en Britten. In 1831 kreeg België een grondwet en werd Leopold I van Saksen-Coburg de eerste koning.

 

België ontstond in 1830 als een unitaire staat die vanuit Brussel werd geleid. Dat systeem werkte lange tijd goed, maar kwam onder druk te staan door de groeiende taalspanningen.

 

Al in 1873 kwamen de eerste, zij het bescheiden, taalwetten. Met het vastleggen van de taalgrens in 1963 werden de fundamenten gelegd voor een nieuw België. In 1970 kwam de eerste grondwetswijziging die de cultuurgemeenschappen met erg beperkte bevoegdheden oprichtte.

 

Echte gewesten en gemeenschappen kwamen er pas in 1980, acht jaar later kreeg Brussel zijn eigen gewest. De echte federale staat kwam er met het Sint-Michielsakkoord uit 1993.

 

Plechtige zitting - opening van de feestelijkheden

  

De feestelijkheden van 175-25 worden stijlvol geopend met een concert van het Koninklijk Kamerorkest van Wallonië (l’Orchestre royal de chambre de Wallonie) onder de leiding van Arie van Lysebeth met als solist Augustin Dumay.

 

Op het programma staan volgende werken:

 

De Brabançonne

Pezzo in forma di sonatina (1ste beweging van de serenade) - Piotr Illitch Tchaïkovsky

Intrada e Toccata – Creatie - Rafaël D'Haene

Quadro Storico – Creatie – Frédéric Van Rossum

Tzigane (solist : Augustin Dumay, viool) – Maurice Ravel


09:10 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

een overzicht.... dat er weer mag zijn hé Jan.En gemeend, je hebt één van de beste blogs.Ook nog een goeie morgen.pepino.

Gepost door: pepino | 17-02-05

De commentaren zijn gesloten.