27-01-05

Wereldleiders herdenken bevrijding Auschwitz

Staatshoofden en wereldleiders kwamen donderdagvoormiddag in Polen aan om er de herdenkingsplechtigheden bij te wonen naar aanleiding van de 60ste verjaardag van de bevrijding van het concentratiekamp van Auschwitz. Er worden zo'n tienduizend gasten verwacht aan de site van het voormalige uitroeiingskamp in Oswiecim, in het zuiden van Polen.

 

Onder hen de Israëlische president Moshe Katsav, de Russische president Vladimir Poetin, VS-vice-president Dick Cheney, de Franse president Jacques Chirac en zijn Duitse ambtgenoot Horst Koehler.

 

Namens België zullen koning Albert, premier Guy Verhofstadt, buitenlandminister Karel De Gucht en defensieminister André Flahaut aanwezig zijn. Ook tweeduizend overlevenden van het concentratiekamp tekenen present, net als vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap.

 

Het Europees Parlement keurde donderdag met een grote meerderheid een resolutie goed over de herdenking van de holocaust en over het antisemitisme en racisme. De resolutie roept Europa op "zijn eigen geschiedenis niet te vergeten". De tekst vraagt, "gezien het antisemitisme weer in opgang is", alle machtsniveaus om "alle daden van onverdraagzaaamheid en aanzetten tot raciale haat te veroordelen", en hun acties te coördineren.

 

 In Auschwitz-Birkenau lieten tussen de 1,1 miljoen en 1,5 miljoen mensen het leven. De slachtoffers waren voor het merendeel Europese joden, maar ook homoseksuelen, Getuigen van Jehovah, Roma-zigeuners, Russische troepen en Polen kwamen om.

De Vernietigingskampen
Auschwitz Comite
Gastenboek Auschwitz Comite
Joods Museum van Deportatie en Verzet (Kazerne Dossin Mechelen)

Ik heb er nog mijn opleiding gelopen tijdens mijn legerdienst (lichting 1969) voordat het een museum werd.


11:28 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (7) |  Facebook |

Commentaren

De holocaust tekende de generaties na de oorlog De Tweede Wereldoorlog was wellicht het bloedige conflict ooit. Binnen de oorlog speelde zich nog een ander massaal bloedbad af: de systematische uitmoording van 15 miljoen mensen in Europa.

Joden, andere minderheden en gehandicapten leidden volgens Hitler tot verzwakking en decadentie.

In het spoor van de Verlichting tijdens de 19e eeuw hadden joodse en andere minderheden in West-Europa gelijke rechten gekregen.

Tot dan toe was jodenhaat vooral religieus-christelijk geïnspireerd geweest. Vanaf het midden van de 19e eeuw trokken sommige denkers evenwel de evolutieleer van Darwin door op sociaal en politiek vlak.

Antisemitisme werd toen een seculier en uitgesproken racistisch fenomeen, dat ook andere volkeren uitsloot. De theorie dat Europa was opgebouwd door superieure Arische inwijkelingen, won veld.

Het groeiende nationalisme in Europa keek met argwaan naar de eigen joden die meer dan wie ook banden hadden met geloofsgenoten in andere, soms vijandige Europese landen met de Dreyfus-affaire als uitschieter.

Het nazisme bouwde daarop voort en stelde dat enkel sterke en "Arische" mensen Europa tot bloei konden brengen. Joden, andere minderheden en gehandicapten leidden volgens Hitler tot verzwakking en decadentie.

Het eerste concentratiekamp werd in Dachau opgericht om af te rekenen met politieke tegenstanders in Duitsland.

Van rassentheorie naar vervolging

Kort na de machtsovername door Hitler in 1933 werd het eerste concentratiekamp in Dachau opgericht om af te rekenen met politieke tegenstanders in Duitsland. Nadien kwam er ook een programma om systematisch 170.000 mentaal of fysisch gehandicapten te elimineren.

Nazi-knokploegen voerden al langer raids uit op joodse winkels en huizen. Spoedig kwamen er evenwel strikte rassenwetten. De "Wetten van Neurenberg" van 1935 verboden gemengde huwelijken en ontnam de Duitse joden hun nationaliteit
De "Kristallnacht" van 9 op 10 november 1938 vormde een keerpunt. Overal in Duitsland werden synagogen, huizen en winkels van joden vernield. Er vielen 93 doden en eigendommen werden aangeslagen. De helft van het half miljoen Duitse joden kon emigreren.

De uitroeiingsmachine komt op gang

Na de verovering van Polen in '39 werd de grote joodse gemeenschap daar bijeengedreven in ghetto's en verplicht gemerkt met een gele Davidster. Dat systeem werd later uitgebreid tot heel bezet Europa.

De inval in de Sovjetunie in 1941 betekende een keerpunt. De nazi's begonnen toen met de massale vernietiging van Polen, Russen en joden en in dat jaar werden de eerste gaskamers ingericht.

Op 20 januari 1942 besliste de nazi-top in Wannsee, nabij Berlijn, tot de "Endlösung", de eindoplossing voor het "probleem" van joodse en andere minderheden.

Vanuit heel Europa werden opgepakte joden en anderen getransporteerd naar de vernietigingskampen in het oosten: Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor en andere om vergast te worden of ingezet te worden voor slavenarbeid of medische experimenten.

Europa moest volgens Hitler en de zijnen "gezuiverd" worden van "zwakkelingen of minderwaardige rassen".

In totaal werden 15 miljoen ongewapende mannen, vrouwen en kinderen afgeslacht. Onder hen waren 6 miljoen joden en 1,5 miljoen kinderen.

De anderen waren Slavische volkeren, Sorben, zigeuners, Afrikanen en Aziaten. Ook politieke tegenstanders, verzetslui, geestelijken, getuigen van Jehova, homoseksuelen en gehandicapten werden massaal omgebracht. Zelfs een zwakzinnige nicht van Hitler werd niet gespaard.

In Auschwitz-Birkenau stierven 1,1 miljoen slachtoffers, in Treblina 850.000, in Belzec 650.000 en Sobibor 250.000 mensen. Er waren echter nog tal van andere kampen waar mensen op grote schaal uitgemoord werden.

De nazi-ideologie beschouwde al die mensen als "nutteloos" of "ongewenst". Europa moest volgens Hitler en de zijnen "gezuiverd" worden van zwakkelingen of minderwaardige rassen. Enkel sterke en "Arische" mensen konden Europa tot bloei brengen.

Voor hij zelfmoord pleegde in april '45 verontschuldigde Hitler zich dat hij er niet in geslaagd was om alle joden en andere minderheden uit te roeien.

De holocaust verhinderde geen nieuwe slachtingen

De bevrijding van de concentratiekampen leidde tot een schok in het menselijke bewustzijn. Na de oorlog werden tal van verantwoordelijken, nazi-leiders en uitvoerders, berecht.

Misdaden tegen de menselijkheid werden een nieuw begrip en werden vastgelegd in de Conventie tegen Genocide (1948) en voor de Mensenrechten (1950) van de Verenigde Naties.

Toch kwam daarmee geen einde aan volkerenmoorden zoals Cambodja en Rwanda aantoonden. In '92 schrok Europa toen foto's opdoken van Kroatische en moslimgevangenen in het Servische kamp van Omarska in Bosnië.

VN-secretaris-generaal Kofi Annan herinnerde er onlangs nog aan dat het gevaar van massale bloedbaden nog steeds loert.


Gepost door: Jantje | 27-01-05

60 jaar geleden bevrijdden de Russen Auschwitz In de ochtend van 27 januari 1945 bevrijdden Russische troepen het nazi-concentratiekamp Auschwitz in Polen. De meeste gevangenen waren echter al overgebracht naar andere kampen in Duitsland

SS-bewakers hadden bijna 60.000 gevangenen gedwongen om via "dodenmarsen" naar andere kampen in Duitsland te trekken.

In de ochtend van 27 januari bereikte een Russische verkenningseenheid het beruchte vernietingskamp nabij Oswiecim, of in het Duits Auschwitz. Bij de inname sneuvelden 231 Russen.

Het kamp was al grotendeels ontruimd. Tien dagen tevoren hadden SS-bewakers bijna 60.000 gevangenen gedwongen om via "dodenmarsen" naar andere kampen in Duitsland te trekken. Zieke of verzwakte achterblijvers werden onderweg gedood.

De 7.650 gevangenen die de Russen in het kamp aantroffen, waren te ziek om vervoerd te worden. Zij waren uitgehongerd, ziek en getraumatiseerd. In de kampen lagen nog duizenden lijken die niet waren begraven en er heersten epidemieën.

Veel sovjetmilitairen waren ontzet, temeer omdat in Auschwitz ook tienduizenden Russische krijgsgevangenen waren afgeslacht. Veel gevangenen zouden na de bevrijding nog overlijden aan ziekten.

De beelden van uitgemergelde gevangenen, gaskamers en crematoria werden herhaald toen nadien de westelijke geallieerden kampen in Duitsland bevrijdden. VS-generaal en ijzervreter Patton werd zelfs onwel bij een bezoek aan een kamp.

De overlevenden werden gebruikt voor slavenarbeid of "medische experimenten".

Auschwitz werd het centrum van de vernietiging

Na de Duitse verovering van Polen in 1939 werden Poolse en later Russische krijgsgevangenen opgesloten in een kazerne in Oswiecim, toen omgedoopt tot Auschwitz.

Vanaf begin 1942 werd Auschwitz en de omliggende kampen zoals Birkenau het centrum van de nazi-uitroeiiingspolitiek. Joden, zigeuners, verzetslui en gehandicapten uit Polen en geheel bezet Europa werden met goederentreinen aangevoerd.
Kort na de aankomst werd een selectie doorgevoerd. Zwakkere en "nutteloze" gevangenen werden meteen naar de gaskamers gebracht. De anderen werden gebruikt voor slavenarbeid of "medische experimenten".

Ook zij overleden spoedig aan folteringen, uitputting, ziekte, honger en koude, maar er waren voortdurend nieuwe treinen met slachtoffers uit geheel bezet Europa.

De beruchte dokter Mengele was vooral gefascineerd door tweelingen en dwergen.

"Medische experimenten" schokten de wereld

De meeste afschuw wekten de "medische experimenten" door nazi-artsen op. Een aantal van hen verrichten allerlei, vaak pijnlijke proeven op gevangenen.

Die werden blootgesteld aan extreme koude of hitte of werden verminkt of ziek gemaakt om daarna geneesmiddelen te testen. De beruchte dokter Mengele was vooral gefascineerd door tweelingen en dwergen.

De nazi-artsen probeerden ook allerlei manieren uit om gevangenen op grote schaal te steriliseren via bestraling. Die technieken moesten daarna worden toegepast op "ongewenste" volkeren zoals onder meer joden.

In Auschwitz en de naburige kampen zijn in totaal 1,1 miljoen mensen omgekomen.

Auschwitz werd een symbool voor wreedheid

Naast Auschwitz en Birkenau waren er nog tal van andere nazi-kampen. Onder meer Dachau, Buchenwald, Treblinka en Sobibor werden synoniem voor vernietiging.

Na de oorlog werd Auschwitz een monument waarmee de herinnering levendig moest gehouden worden. De barakken, crematoria en prikkeldraadomheiningen zijn er nog steeds als stille getuigen.

In Auschwitz en de naburige kampen zijn in totaal 1,1 miljoen mensen omgekomen. Bijna een miljoen onder hen waren joden.

Sinds '79 is het kamp werelderfgoed van Unesco, de cultuurorganisatie van de Verenigde Naties.

Gepost door: Jantje | 27-01-05

60 jaar geleden werd kamp in Auschwitz bevrijd Zestig jaar geleden is het concentratiekamp in Auschwitz-Birkenau bevrijd. In het kamp is een internationale plechtigheid begonnen om dat te herdenken. De plechtigheid wordt bijgewoond door 2.000 overlevenden en staatshoofden en regeringsleiders uit veertig landen.

Toen de grote herdenkingsplechtigheid begon, namen drie overlevenden van de kampen het woord, onder wie de Franse Simone Veil, oud-voorzitter van het Europese Parlement. Zij overleefde Auschwitz als 17-jarige.

Daarna spreken ook drie staatshoofden, dat zijn de Poolse president Aleksander Kwasniewski, zijn Russische collega Vladimir Poetin en ten slotte hun Israëlische ambtsgenoot, Moshe Katsav. Op het centrale monument, op de plaats van de crematoria, werden kaarsen aangestoken.

Grootste vernietigingskamp van de nazi's

Het concentratiekamp in Auschwitz was het grootste vernietigingskamp van de nazi's. Het staat dan ook symbool voor de nazi-terreur. Naar schatting één miljoen joden, zigeuners en homoseksuelen zijn er omgebracht.

Het kamp werd bevrijd door de Russen. Zij troffen slechts 7.650 zieke en uitgehongerde gevangenen aan. Kort tevoren hadden SS-bewakers 60.000 gevangenen weggevoerd op dodenmarsen naar andere kampen in Duitsland.

Europees parlement keurt resolutie goed

In het Europees parlement is een resolutie goedgekeurd om de slachtoffers van het nazi-regime te herdenken. Dat gebeurde met een zeer ruime meerderheid. Er waren maar tien onthoudingen, bij wie de drie leden van Vlaams Belang.

Europarlementslid Frank Vanhecke vindt dat dergelijke resoluties worden misbruikt tegen partijen die strijden voor Europese waarden en normen.

Gepost door: Jantje | 27-01-05

Vlaams Belang onthoudt zich bij resolutie EP Bij de tien Europarlementariërs die zich vanmorgen onthouden hebben bij de aanneming van de resolutie ter herdenking van de doden onder het nazi-regime waren de drie leden van het Vlaams Belang.
Volgens voorzitter en europarlementslid Frank Van Hecke worden dergelijke resoluties misbruikt tegen "partijen die strijden voor de Europese waarden en de Europese volkeren".
Van Hecke zegt wel "het hoofd te buigen" voor de joodse en andere slachtoffers "van het misdadige nationaal-socialistisch regime, zo misdadig als andere socialistische regimes".

Gepost door: Jantje | 27-01-05

Vlaams Belang niet achter Europese resolutie holocaust Voorzitter Frank Vanhecke van Vlaams Belang en zijn twee partijgenoten in het Europees Parlement, Koenraad Dillen en Philip Claeys, konden het gisteren niet opbrengen om samen met 617 andere Europese parlementsleden een resolutie tegen de holocaust goed te keuren. De drie namen het onder meer niet dat er in de resolutie gewaarschuwd wordt voor de opkomst van ,,nieuwe extremistische en xenofobe partijen''.

De joodse gemeenschap in Antwerpen reageerde gisteravond verontwaardigd.

Louis Davids, hoofdredacteur van het Belgisch-Israëlitisch Weekblad , zei aan De Standaard dat ,,de vriendschap die Filip Dewinter en Vlaams Belang de laatste jaren probeerden op te bouwen met de joodse gemeenschap in Antwerpen, hierdoor een zware deuk krijgt. Zelfs de kleine groep zeer religieuze joden, die nu op goede voet staat met Dewinter, zal verontwaardigd reageren, als men hoort dat Vlaams Belang zich niet wil aansluiten bij de herdenking van de holocaust'', zei Louis Davids.

De resolutie haalde 617 stemmen. Geen enkel parlementslid stemde tegen. Naast de drie Vlaams Belangers onthielden zich nog zeven andere parlementsleden.

In een stemverklaring verwees Frank Vanhecke nadien wel naar de nog bestaande aanvallen tegen joden, onder meer in Antwerpen, die volgens hem niet voldoende aangeklaagd worden.

In een mededeling zegt Vlaams Belang dat het niet extremistisch noch xenofoob is, maar dat de ,,geijkte politiek correcte'' terminologie van de resolutie de hedendaagse ,,democratische politieke partijen viseert die opkomen voor het behoud van hun nationale identiteit''.

Tijdens de voorbereiding van de resolutie bleek in het Europees Parlement ook duidelijk de Duits-Poolse gevoeligheid rond de Tweede Wereldoorlog. Poolse parlementsleden maakten bezwaar omdat de ontwerpresolutie te weinig duidelijk maakte dat Auschwitz-Birkenau een Duits kamp was in Polen.

Om die gevoeligheid weg te werken stelde de Duitse fractieleider van de sociaal-democraten, Martin Schultz, met steun van EVP-fractieleider Hans-Gert Poettering - een Duitse CDU-er - net voor de stemming voor om in de resolutie te spreken over ,,nazi-Duitslands vernietigingskamp in Auschwitz-Birkenau''.

Gepost door: Jantje | 28-01-05

,,Elke generatie moet dit verhaal horen'' Voor hij de herdenkingsceremonie bijwoonde, bezocht de Duitse president Horst Köhler (l.) met overlevenden van de Holocaust het kamp van Auschwitz.

AUSCHWITZ - De Belgische regering heeft de afgevaardigden van de joodse organisaties gisteren in Auschwitz beloofd om de Belgische barak te vernieuwen. ,,We moeten inspanningen leveren om dit verhaal generatie na generatie opnieuw te vertellen'', zei premier Guy Verhofstadt. Hij komt ,,zeer binnenkort'' terug, met zijn kinderen.

Dat het vandaag verschrikkelijk koud is, zei baron Paul Halters, een overlevende van het nazi-vernietigingskamp gisteren. ,,Ik heb nog herdenkingen meegemaakt waarbij Birkenau zwart van het volk zag. Met deze temperaturen kan dat niet. '' Was het ook zo koud toen hij hier door de SS werd gevangen gehouden? ,,Zeker weten. Maar ik heb in de mijnen gewerkt en dat is mijn redding geweest. Zomer of winter, het was er altijd veertien graden. De SS'ers gingen ook niet mee naar beneden. Dat was nog een voordeel.'' Halters overleefde twee jaar in nazi-gevangenschap, waarvan het grootste deel in Auschwitz-Birkenau. De gemiddelde overlevingstijd daar was zes weken. Ook Nathan Ramet, net als Halters een overlevende, herinnerde zich de kou: ,,De toppen van mijn tenen en vingers bevroren. Ik werkte in een kamp in de omgeving van Auschwitz. Ik herinner me hoe zeven mannen, onder wie ikzelf, een dag niet moesten gaan werken om te baden tegen het bevriezen. Zo moest je elke keer weer geluk hebben.''

Niet de woorden van de officiële plechtigheid grepen Ramet het meest aan op de herdenkingsdag. Zelfs het gebed voor de doden, bleek in de chaos niet echt de harten te raken. ,,Het is gek, maar ik voelde niet zoveel emotie'', zei hij. Dat was anders toen hij later op de avond samen met koning Albert en premier Verhofstadt Auschwitz 1 bezocht. Zo ook David Süsskind : ,,Als ik naar het podium kijk, voel ik niets. Het is als ik achterom kijk, dat ik rillingen krijg. Die lange spoorweg tot bij de poort aan de ingang: daar is het gebeurd.'' Süsskind verloor hier zijn moeder, broers, zussen, tantes. Zelf kon hij als kind onderduiken ,,Dit mag nooit meer gebeuren. Niet met ons. Niet met anderen.''

Toen het rond vier uur begon te schemeren, werd het stemmiger rond het open veld. Net als andere staatshoofden bracht koning Albert een brandende kaars naar voren. 's Avonds bracht hij met premier Verhofstadt en met vertegenwoordigers van joodse organisaties nog snel een bezoek aan Auschwitz I. De koning werd rondgeleid in de Belgische barak door Paul Halters. Hij luisterde naar pleidooien om die barak uit te breiden en te vernieuwen. De inrichting dateert van 1978, na een bezoek van koning Boudewijn.

Premier Verhofstadt bevestigde achteraf dat er middelen voor de uitbreiding worden vrijgemaakt. Verhofstadt wil snel terugkeren naar het kamp, samen met zijn kinderen. Hij vindt dat de scholen meer moeite moeten doen om dit verhaal aan de jongeren van vandaag te vertellen.

Gepost door: Jantje | 28-01-05

Dossin Jan, mijn reaktie is misschien wat laat. Je hebt in den Dossin gelegen voor de opleiding administratietroepen veronderstel ik en moest je waarschijnlijk gaan eten en slapen in den Baron Michel. Het eten was er in ieder geval lekker. Ik kan het weten, want heb drie maanden opleiding gehad achter de kazerne voor de TTr. Wel enkele jaartjes eerder dan jij. Wij lagen wel Vlamingen en Walen samen, met een gemeenschappelijke kantine.Nooit zijn daar met mekaar moeilijkheden geweest.Ik wou dat even kwijt. Mooie foto's! pepino.

Gepost door: pepino | 12-02-05

De commentaren zijn gesloten.