26-01-05

België voelt klimaatsverandering al - jongste jaren warmste en natste uit meetgeschiedenis

De gevreesde klimaatsverandering laat zich nu al voelen in België. Zo zijn de recente jaren de warmste en natste uit de meetgeschiedenis en is het zeeniveau al met meer dan zeven centimeter gestegen. Dat meldt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

 

De VMM reageert op de alarmerende berichten van een internationale werkgroep klimaatsverandering met Britse, Amerikaanse en Australische wetenschappers. Dat zeggen dat er een klimaatscatastrofe dreigt als er niet snel ingrijpende maatregelen komen.

 

Uit het jongste Milieu- en Natuurrapport, MIRA-T 2004, blijkt volgens de VMM dat deze

klimaatsverandering al in België wordt waargenomen.

 

Tussen 1988 en 2003 lag de gemiddelde temperatuur 1,9 graad Celsius hoger dan in de eerste decennia van de metingen. Bovendien werden de zeven hoogste waarden sedert de start van de metingen in 1833 allemaal opgetekend in de jongste vijftien jaar, met name de jaren 1989, 1990, 1994, 1999, 2000, 2002 en 2003.

 

De gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheid stijgt. Bekeken over periodes van 25 jaar, bedraagt de toename 6,6 procent. In intervallen van tien jaar, vertoont de stijging een golvend maar ook stijgend patroon.

 

2001 en 2002 zijn de absolute recordjaren met neerslaghoeveelheden van respectievelijk 1088,5 en 1077,8 millimeter. De normale waarde is 780,1 millimeter. In het uitzonderlijk warme 2003 bleef de totale neerslag beperkt tot 670,7 millimeter. Maar deze waarde blijft ver verwijderd van het droogterecord uit 1921 met 406,4 millimeter neerslag. Er komen ook opmerkelijk meer natte dan droge jaren voor in ons land. Er doen zich meer grotere overstromingen voor.

 

Aan de Belgische kust wordt een duidelijke stijging van het zeeniveau waargenomen. In Oostende lag het gemiddelde zeeniveau in 2003 7,9 centimeter hoger dan in 1937. De later opgestarte meetreeksen in Zeebrugge en Nieuwpoort tonen een stijging van respectievelijk7,7 en 9,6 centimeter.

 

De internationale klimaatwerkgroep voorspelt dat als de gemiddelde temperatuur op aarde met meer dan twee graden stijgt, er grote problemen rijzen voor landbouw, watervoorziening, gezondheid en natuur.


 08:03 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Ook in België is de opwarming aarde al voelbaar Ook in België zijn er aanwijzingen dat de klimaatverandering zich voortzet. Naar aanleiding van "Meeting The Climate Challenge" zegt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) dat zowel de gemiddelde temperatuur als de gemiddelde neerslaghoeveelheid stijgt in ons land.

Ook het zeeniveau ligt hoger dan vroeger.

In Ukkel is de temperatuur gemiddeld bijna twee graden gestegen.

Het is de voorbije vijftien jaar in Ukkel gemiddeld bijna twee graden warmer dan voorheen. Bovendien werden de zeven hoogste waarden, sinds de metingen in 1833, de laatste vijftien jaar gemeten.

Ook de gemiddelde jaarlijkse neerslaghoeveelheid in België stijgt. De absolute recordjaren zijn 2001 en 2002 met neerslaghoeveelheden van 1.089 en 1.078 mm ten opzichte van de normale 780 mm.

In het uitzonderlijk warme jaar 2003 bleef de totale neerslag dan weer beperkt tot 671 mm. Maar over het algemeen komen er meer natte dan droge jaren voor in België, met overstromingen tot gevolg.

Het zeeniveau in onze badplaatsen is op tien jaar tijd met zeven tot tien centimeter gestegen. In Oostende lag het zeeniveau in 2003 bijna 8 centimeter hoger dan in 1937.

"Opwarming van aarde bereikt nu al alarmniveau"
De opwarming van de aarde door het broeikaseffect zal weldra een punt bereiken waarop ze voor talloze natuurrampen zal zorgen. Dat zegt een werkgroep van politici, bedrijfsleiders en academici in het rapport "Meeting theClimate Challenge".


Grote verminderingen van de uitstoot van broeikasgassen zijn nodig.

De opwarming van de aarde door broeikasgassen heeft nu al het gevaarpunt bereikt dat de internationale gemeenschap wil vermijden.

Dat heeft het hoofd van het gezaghebbende Intergovernemental Panel on Climate Change, Rajendra Pachauri, gezegd. Volgens hem zijn er zeer snel erg grote verminderingen van de uitstoot van broeikasgassen nodig als de mensheid wil overleven.

Hooguit binnen 10 jaar zal de concentratie aan het broeikasgas CO2 400 deeltjes per miljoen (ppm) bereiken. Nu bedraagt de concentratie 379 ppm.

Dat zal leiden tot een temperatuursstijging van 2 graden, wat zal zorgen voor mislukte oogsten, watertekorten en droogtes, het afsterven van bossen en mogelijk het wegvallen van de Golfstroom en een meer versnelde opwarming.

In Washington is woedend gereageerd op de uitlatingen, vooral omdat het Witte Huis gelobbyd had voor Pachauris aanstelling, onder meer op vraag van oliegigant Exxon dat zijn voorganger te "radicaal" vond.

De Britse premier Tony Blair daarentegen gaat nieuwe actie ondernemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Hij noemt het prioriteit nummer één voor het Britse voorzitterschap van de G8. Dat zijn de zeven rijkste landen en Rusland.

Gepost door: Jantje | 26-01-05

België is grootste vervuiler binnen Europa België is binnen Europa de grootste vervuiler, zo blijkt uit de Milieuduurzaamheidsindex 2005 die donderdag wordt voorgesteld op het World Economic Forum (WEF) in Davos.
In de lijst van 146 landen wereldwijd, bekleedt België de 112de plaats, tussen Togo en Congo.
Finland, Noorwegen en Uruguay scoren met hun milieuaanpak veruit het best.

De universiteiten van Yale en Columbia toetsten 146 landen aan 21 indicatoren aangaande milieuvervuiling, kwetsbaarheid voor milieuvervuiling, sterftecijfers, vruchtbaarheidsproblemen, enzovoort. De doelstelling van het rapport was na te gaan hoe goed elk land in staat bleek "het milieu de komende decennia te beschermen". De kranten New York Times (VS) en The Guardian (GB) konden het milieurapport dinsdag al inkijken.

België is er in vergelijking met de vorige Milieuduurzaamheidsindex op vooruitgegaan en klom van de 127ste naar de 112de plaats in de index. Maar daarmee blijven we nog altijd ver achterop hinken in vergelijking met andere EU-landen.
Groot-Brittannië doet het ook niet zo goed met een 66ste plaats en laat Frankrijk, Duitsland, Scandinavië of zelfs de voormalige Sovjet-landen Estland, Letland en Litouwen voorgaan.

De Verenigde Staten belandden op de 45ste plaats en deden daarmee slechter dan vele Amerikanen verwachten, maar beter dan Europeanen zouden denken. "De VS scoren erg onregelmatig. Enerzijds hebben ze de beste waterkwaliteit ter wereld, maar ze doen het erg slecht op het vlak van CO2-uitstoot bijvoorbeeld", zo stelde professor Daniel Esty, een van de auteurs van het rapport in The Guardian.

Zuid-Korea krijgt wereldwijd het slechtste rapport, terwijl Finland, Noorwegen en Uruguay de top tien aanvoeren. Maar volgens de auteurs is de index bedoeld om onderlinge vergelijkingen aan te wakkeren en zo landen te stimuleren acties te ondernemen.

Gepost door: Jantje | 26-01-05

De commentaren zijn gesloten.