25-01-05

Walen hebben meer zin in eigen bedrijf dan Vlamingen

Walen zijn ondernemender dan Vlamingen. In Wallonië is 4,7 procent van de beroepsbevolking bezig met het opzetten van een bedrijf of heeft dat recent gedaan, terwijl dat in Vlaanderen maar 2,7 procent is. Op Slovenië na scoort Vlaanderen het slechtst in de Global Entrepreneurship Monitor.

 

De GEM is een internationale enquête naar de ondernemingszin in 16 EU-landen. In België is de Vlerickschool belast met de verwerking van de resultaten en het onderzoek naar de achterliggende factoren. Per land wordt aan enkele duizenden mensen gevraagd of ze recent een onderneming hebben opgezet of bezig zijn dat te doen.

 

Grafiek (pdf file)

Voor heel België antwoordt 3,5 procent van de ondervraagden positief, bijna de laagste score van alle onderzochte landen. Het Belgische percentage ligt bovendien lager dan vorig jaar.

 


07:08 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Resultaat internationaal onderzoek De GEM is een internationale enquête naar de ondernemingszin in zestien EU-landen. In ons land is de Vlerickschool belast met de verwerking van de resultaten en het onderzoek naar de achterliggende factoren. Per land wordt aan enkele duizenden mensen gevraagd of ze recent een ondeneming hebben opgezet of bezig zijn dat te doen.

Voor heel België antwoordt 3,5 pocent van de ondervraagden positief, bijna de laagste score van alle onderzochte landen. Buurlanden als Duitsland (4,5 procent), Nederland (5,1 procent) en Frankrijk (6,0 procent) scoren systematisch hoger. Bovendien is het Belgische percentage lager dan vorig jaar. Die daling komt voor rekening van Vlaanderen, want Wallonië scoort juist beter dan vorig jaar. Hans Crijns van de Vlerickschool denkt dat die ontwikkeling gedeeltelijk te maken heeft met inspanningen van de Waalse overheid, zoals het initiatief ,,4x4 pour entreprendre''. Maar ook de economische achterstand werkt het ondernemen in de hand. ,,Het is de wet van de remmende voorsprong, of van de accelererende achterstand'', zegt Crijns. ,,De zuidelijke landen scoren ook beter dan de noordelijke''. Ook de Vlaamse overheid probeert het ondernemen te stimuleren. Gisteren werd bijvoorbeeld het Arkimedes-fonds gelanceerd, dat de beschikbaarheid van durfkapitaal moet vergroten.

Dat Belgen geen geboren ondernemers zijn, bleek vorige week ook uit een enquête van Eurostat. Daaruit kwam naar voren dat alleen in Finland en Nederland minder mensen de voorkeur geven aan een bestaan als ondernemer dan in België. Recente Unizo-gegevens lijken dan weer te wijzen op een groei van het aantal startende ondernemers. Die gegevens zijn niet in tegenspraak met de GEM-enquête, zegt Crijns. ,,Wij meten niet het daadwerkelijke aantal starters, maar het aantal inititiatieven om een zaak te starten''.

Gepost door: Jantje | 25-01-05

Commentaar: Ondernemen Voormalig Vlaams Minister van Economie Patricia Ceysens (VLD) werd een beetje smalend weggelachen toen ze pleitte voor meer aandacht voor het ondernemen en de onderneming op televisie. Iets te makkelijk en te snel, wellicht.

Uitgerekend in de week waarin twee televisiezenders een programma rond het bedrijfsleven lanceren, blijkt uit een studie dat Vlaanderen helemààl niet het ondernemende volk is waarvoor het zichzelf zo graag houdt. Alleen de Slovenen hebben nog minder zin in ondernemen dan wij. Zelfs Wallonië doet het in deze studie beter dan Vlaanderen. Of VT4 met Succes in 100 dagen of de openbare omroep met Kinderen van Dewindt meer Vlamingen zal kunnen aanporren om met een eigen zaak te beginnen, moet nog blijken. Een overbodige luxe zou het zeker niet zijn. Om de weelde van onze welvaart en ons welzijn te kunnen blijven dragen, kan de onderneming niet sterk en gezond genoeg zijn.

Te gemakkelijk wordt vergeten dat onderwijs, ziekenhuis, trein, tram, bus en cultuur - we vergeten meer dan honderd dingen van elke dag - moeten worden gefinancierd met wat in onze bedrijven wordt verdiend. Maar ook in België werken steeds meer mensen voor de overheid en zetten te weinig durvers de stap naar een eigen zaak. Een risicovolle onderneming, die niet mag worden onderschat. Zeker niet wanneer iemand zich sterk genoeg acht om andere mensen wit aan te werven, in te schrijven en elke maand keurig op tijd te betalen, dertiende maand en dubbel vakantiegeld incluis.

Het is ongetwijfeld waar dat de tot de verbeelding sprekende strapatsen van casino-kapitalisten à la Enron de beeldvorming rond het bedrijf niet veel deugd hebben gedaan. Wereldwijd opererende ondernemingen nemen het ook niet altijd even nauw met afspraken en wetgeving voor milieu en sociale bescherming. Dichterbij huis is gebleken dat wie een prestigieuze Vlerick-opleiding heeft genoten, de verleidingen van de grijp- en graaicultuur ook niet altijd kan weerstaan. Maar het is te kort door de bocht om op basis van deze en andere uitglijers al wie onderneemt in de verdomhoek te gooien.

Voor bedrijven is het elke dag vechten. In een groter geworden concurrentieel landschap worden geen cadeaus uitgedeeld. Bovendien manifesteert de overheid zich vaker als een treiterige regelneef in plaats van een stimulator. Zowel op Vlaams als op federaal niveau wordt daaraan gewerkt. Maar de weg is nog erg lang. De ingewikkelde Belgische constructie - de snelle coalitie- en personeelswissels in het politieke bedrijf - dragen er bovendien toe bij dat het steeds moeilijker wordt een bedrijfsvriendelijk kader op de lange termijn uit te tekenen. Tel daar een loodzwaar pak Europese richtlijnen bovenop, en iedereen begrijpt dat de kandidaat-ondernemer vele muren en muurtjes moet slopen alvorens hij aan de slag kan.

In 2004 bereikte het aantal faillissementen een - helaas - historisch record. Meer dan één op de drie failliete ondernemingen bestaat nog geen drie jaar. Sociaal, menselijk, financieel gaat het niet zelden om drama's. Wie één keer is mislukt, draagt - ten onrechte - nog jarenlang een boetekleed.

Qua beeldvorming kunnen alle media ongetwijfeld een steentje bijdragen tot een maatschappelijk en economisch klimaat waarin de onderneming en de ondernemer de aandacht verdienen die hen toekomt. Maar ook in 2005 moet vooral politiek met man en macht worden voortgewerkt aan een bedrijfsvriendelijk klimaat. Een klimaat dat ondernemingen zuurstof toedient in plaats van stokken in de wielen te steken.

Gepost door: Jantje | 25-01-05

De commentaren zijn gesloten.