20-01-05

Moslims vieren offerfeest

Vandaag vieren de moslims het offerfeest. Dat is de afsluiter van de bedevaart naar Mekka. De meeste moslims slachten dan ritueel een schaap. Daarvoor kunnen ze naar slachthuizen gaan of erkende tijdelijke slachtvloeren. Toch slachten nog velen thuis een dier en dat is verboden. In Brussel alleen al zo'n 9 op de 10 moslims. Volgens dierenrechtenorganisatie GAIA doet het Brussels Gewest niets aan die illegale slachtingen. Daarom gaat de organisatie donderdag actie voeren voor het kabinet van de Brusselse staatssecretaris van Openbare Netheid.

 

Het Offerfeest

 

Op de tiende dag van de haddj offert de pelgrim een geit of een schaap. Dit offerfeest herinnert aan de liefde van Ibrahiem voor God. Ibrahiem was God namelijk zo toegewijd dat hij bereid was zijn zoon Isma'iel te offeren. God zond daarop een schaap dat Isma'iels plaats op het altaar mocht innemen. 

 

Moslims die niet op bedevaart zijn, vieren het offerfeest in hun eigen land. Families die het zich financieel kunnen veroorloven, kopen met zes andere families een offerdier en laten dit ritueel slachten. Het offerdier is vaak een schaap of geit, maar ook grotere dieren, zoals koeien en stieren, zijn toegestaan. Zolang het dier maar gezond is.
09:13 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (8) |  Facebook |

Commentaren

GAIA Een GAIA-lid stelde vast dat twee handelaars schapen leverden bij moslims thuis in de Raymond Sijnsstraat, vlakbij het zwembad van Sint-Jans-Molenbeek. Dat is illegaal. Schapen mogen naar aanleiding van het Offerfeest enkel rechtstreeks van bij de verkoper naar legale slachtplaatsen, het slachthuis of de tijdelijk erkende slachtinrichting, vervoerd worden. Een buurman meldde aan GAIA dat in de Osseghemstraat (nr. 10) een schaap in een privé-woning werd binnengebracht, ook illegaal. GAIA wil duidelijkheid over de houding van het Molenbeekse gemeentebestuur, die volgens onze informatie weet heeft van de illegale schapenhandel maar er niet tegen optreedt. Molenbeek plaatst ook containers waar moslims illegaal slachtafval kunnen dumpen. GAIA verdenkt er het Molenbeekse gemeentebestuur goed te weten dat de illegale handel plaatsvindt maar het ook daarover met de moslimgemeenschap op een akkoord gegooid heeft. GAIA is er van overtuigd dat het Molenbeekse gemeentebestuur die potjes gedekt wil houden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest blijven aanzetten tot illegale rituele thuisslachtingen. Onbetamelijk bestuur, hekelt GAIA, waarmee men eens te meer een bewijs van onbekwaamheid aflevert. De regionale overheden laten zoals in Molenbeek, Sint-Gillis en Brussel stad in veel gemeenten containers plaatsen waar moslims afval van (bij wet van 1988!) verboden thuisslachtingen kunnen komen deponeren. Zo organiseert de overheid illegale praktijken, zegt GAIA. En zo blijven moslims natuurlijk thuis ritueel slachten. Zo geeft je moslims een dubbel signaal. Resultaat: ze blijven thuis slachten. Uit protest plant GAIA vandaag acties.

Gepost door: Jantje | 20-01-05

GAIA tegen illegale thuisslachtingen in Molenbeek Volgens dierenrechtenorganisatie GAIA gedoogt Sint-Jans-Molenbeek illegale thuisslachtingen van schapen tijdens het islamitische offerfeest.

GAIA zegt dat het op verschillende plaatsen schapen aan huis heeft zien leveren. Tijdens het Offerfeest vandaag en vrijdag mogen schapen enkel vervoerd worden van de verkoper naar slachthuizen of naar erkende tijdelijke slachthuizen.

Daarnaast verzet de dierenrechtenorganisatie zich eveneens tegen de containers die sommige gemeenten hebben laten plaatsen. Volgens GAIA stimuleren deze gemeenten, waaronder dus ook Molenbeek, op deze manier de thuisslachtingen.

De gemeenten zelf spreken dit tegen. Zij argumenteren dat het niet te vermijden valt dat een enkeling toch een thuisslachting verricht. Door de containers komt het slachtafval daarvan niet op straat terecht.

Gepost door: Jantje | 20-01-05

175.000 Brusselse moslims vieren Offerfeest Een tijdelijke slachtplaats
De 175.000 moslims in Brussel vieren op 20 januari het Offerfeest. Voor die gelegenheid slacht elke moslimfamilie een schaap, een bok, een koe of een geit. Verschillende gemeenten installeerden tijdelijke slachthuizen. Sommige gemeenten plaatsten ook containers voor het slachtafval van de zogenaamde illegale thuisslachtingen.

Voor de moslims is het Offerfeest het belangrijkste feest van het jaar. Ze herdenken het offer dat Abraham aan God moest brengen. Toen Abraham dat ook wilde doen, stuurde God hem een bok. Hij zei dat Abraham de bok moest offeren in plaats van zijn zoon.

De moslims staan vandaag stil bij de mensen die het niet zo breed hebben. Daarom worden giften gevraagd voor de slachtoffers van de zeebeving in Zuidoost-Azië.

Slachtplaatsen
Ook in de gemeentelijke garages van Schaarbeek werd een tijdelijke slachtplaats ingericht. Om hier een schaap te slachten, moest men eerst een ticket kopen bij de gemeente of in de moskee.

Bernard Clerfayt (MR), burgemeester van Schaarbeek: "Het slachten is georganiseerd door de moskeeën zelf. De gemeente leent alleen maar de ruimte en de tenten."

Illegale thuisslachtingen
In de tijdelijke slachtplaats in Schaarbeek worden tussen de twee- en driehonderd schapen geslacht. Dat is veel minder dan het aantal moslim-gezinnen. Dat betekent dat er nog altijd veel slachtingen bij mensen thuis gebeuren.

Halil Koca is voorzitter van de Fatih Moskee in Schaarbeek. "Normaal gezien mag men thuis niet slachten. We zeggen dat ook in de moskee, maar toch gebeurt het nog altijd. Misschien zou men dat kunnen oplossen door meer slachtplaatsen te organiseren.

Burgemeester Clerfayt ziet een oplossing in de rand van Brussel. "Wij hebben een tekort aan ruimte voor slachtplaatsen. Misschien kunnen we de medewerking vragen van de boeren buiten brussel. Daar is meer ruimte."

Gepost door: Jantje | 20-01-05

Gaia tegen illegale schapenslachtingen Als bloedend schaap verklede leden van Gaia voerden gisteren actie tegen de illegale thuisslachtingen bij moslims. De dierenrechtenorganisatie beschuldigt de Brusselse staatssecretaris voor Openbare Netheid, Emir Kir (PS), ervan zulke slachtingen te gedogen en zelfs aan te moedigen.

Gisteren was het Offerfeest, waarbij de moslims ritueel een schaap slachten. Gaia is ook niet te spreken over de openbare containers voor slachtafval: ,,Die zetten net aan om thuis te slachten.''

Gepost door: Jantje | 21-01-05

400 pv's uitgeschreven voor thuisslachtingen Volgens dierenrechtenorganisatie GAIA heeft het Brussels parket na het islamitische offerfeest van donderdag vierhonderd pv's uitgeschreven. Die processen-verbaal zijn gericht tegen moslims die hun schapen thuis hebben geslacht en niet in de daartoe voorziene slachthuizen.

De processen-verbaal komen op vraag van GAIA zelf. De vereniging diende donderdag klacht in bij het parket.

In het Brussels Gewest werden vijf tijdelijke slachthuizen ingericht door de gemeenten. Daar kunnen moslims terecht om hun schaap te slachten sinds thuisslachtingen verboden zijn. In die slachthuizen werden in het totaal donderdag zo'n 1.500 schapen geslacht. Maar in totaal zouden er veel meer schapen geslacht zijn.

GAIA reageert tevreden op de actie van het Brussels parket.

Gepost door: Jantje | 22-01-05

Gaia dient na bedreigingen klacht in tegen thuisslachter Dierenrechtenorganisatie Gaia dient opnieuw klacht in tegen Abdel B. uit Borgerhout. Ditmaal voor de bedreigingen die hij aan het adres van Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch geuit heeft.
Abdel B. kwam er in Gazet van Antwerpen openlijk voor uit dat hij vorige week donderdag tijdens het islamitische offerfeest thuis een schaap ritueel geslacht ha. Gaia besloot om na het lezen van het artikel klacht in te dienen tegen de man en tegen onbekenden. Abdel B. zou immers tientallen moslims kennen die hun dieren gewoon thuis geslacht hadden, wat bij wet verboden is.

Ann De Greef, directrice van de dierenrechtenorganisatie, ontving naar eigen zeggen dinsdag omstreeks 16 uur een dreigtelefoontje van de man. "Ik ga jullie kapotmaken", had Abdel B. haar gezegd. Ook Michel Vandenbosch werd bedreigd. "Die Vandenbosch met zijn scheve smoel, zal wel in de rechtszaal geraken, maar er zeker niet meer uit", had hij volgens De Greef gefoeterd.
Om het zekere voor het onzekere te nemen, dienen Ann De Greef namens Gaia en Michel Vandenbosch namens zichzelf klacht in tegen de man.

Gepost door: Jantje | 26-01-05

Gaia dient na bedreigingen klacht in tegen thuisslachter Dierenrechtenorganisatie Gaia dient opnieuw klacht in tegen Abdel B. uit Borgerhout. Ditmaal voor de bedreigingen die hij aan het adres van Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch geuit heeft.
Abdel B. kwam er in Gazet van Antwerpen openlijk voor uit dat hij vorige week donderdag tijdens het islamitische offerfeest thuis een schaap ritueel geslacht had. Gaia besloot om na het lezen van het artikel klacht in te dienen tegen de man en tegen onbekenden. Abdel B. zou immers tientallen moslims kennen die hun dieren gewoon thuis geslacht hadden, wat bij wet verboden is.

Ann De Greef, directrice van de dierenrechtenorganisatie, ontving naar eigen zeggen dinsdag omstreeks 16 uur een dreigtelefoontje van de man. "Ik ga jullie kapotmaken", had Abdel B. haar gezegd. Ook Michel Vandenbosch werd bedreigd. "Die Vandenbosch met zijn scheve smoel, zal wel in de rechtszaal geraken, maar er zeker niet meer uit", had hij volgens De Greef gefoeterd.
Om het zekere voor het onzekere te nemen, dienen Ann De Greef namens Gaia en Michel Vandenbosch namens zichzelf klacht in tegen de man.

Gepost door: Jantje | 26-01-05

Volop koekjes en thee op het Offerfeest Elk jaar maken de moslims zich op voor het Offerfeest. Het Brussels Gewest, waar naar schatting 140.000 moslims wonen, heeft intussen geleerd hoe dat in goede banen te leiden. Een blik achter schermen in de kleine slachtplaats achter het zwembad van Schaarbeek.

Thuisslachtingen

Er wordt nog veel thuis geslacht. Tellingen van de slachtafvalcontainers wijzen uit dat er in Schaarbeek op het Feest van het schaap, zoals het Offerfeest ook wel wordt genoemd, enkele duizenden schapen worden geslacht in de huiselijke kring. Slechts tien procent van de schapen komt aan zijn einde op de officieel slachtplaatsen van de gemeente. “Maar ik maak me sterk dat de thuisslachtingen zullen verdwijnen,” zegt Halil, een vertegenwoordiger van een Turkse moskee op de Haachtsesteenweg. “Het gaat vaak om de oudere generatie, afkomstig van het platteland. Zij weten hoe je een schaap ritueel moet slachten. Bij de jongeren is die kennis aan het tanen. Die komen liever naar een plek als deze.”

We bevinden ons achter het zwembad van Schaarbeek in de Jeruzalemstraat. De organisatie van de tijdelijke slachtplaats is in handen van de gemeente en van een nieuw opgerichte Schaarbeekse moskeevereniging waar zowel Marokkaanse als Turkse gebedshuizen bij zijn aangesloten.

Naar binnen rijden met het levende schaap doe je aan de ene kant van het zwembad, aan de andere kant rijd je naar buiten met het geslachte dier. Er staan tenten opgesteld. Een dozijn gemeenteambtenaren en nog eens zoveel mannen die door de moskeeën bij elkaar zijn gebracht zorgen ervoor dat alles gesmeerd verloopt. Twee door de gemeente aangestelde dierenartsen keuren het vee en zien toe op de slachting. Het Rode Kruis is op post. Het Brussels Instituut voor het Milieubeheer komt een kijkje nemen.

Er wordt veel volk verwacht, maar de massale toeloop blijft uit. Iedereen heeft tevoren een tijdstip opgekregen
waarop hij kan langskomen. Toch komt iedereen het liefst rond de middag, na het ochtendgebed.
De schapen, die meestal uit het Pajottenland worden betrokken, worden vervoerd in de koffer van de auto en zijn gelabeld. Er kan geen sprake van zijn dat iemand met het schaap van een ander aan de haal gaat. De beestjes wachten gedwee hun lot af in een door dranghekken afgezette drijfplaats. Voor de kinderen is het een spektakel.

Slagers genoeg
De rituele slachting zelf krijgen we eerst niet te zien, maar dan, na wat aandringen bij de aimabele verantwoordelijke van de slachtplaats, toch wel. Een handvol moslims mag de rituele slachting uitvoeren, daarna worden door de talrijkere villers de schapen van hun huid ontdaan.
Slachten moet hier volgens welbepaalde regels geschieden, maar personeel vinden was niet echt moeilijk. “Er zijn slagers genoeg,” zegt Halil. Het bloed vloeit rijkelijk... in de riolen. “Ideaal is dat niet,” geeft Bruno Martens van het kabinet van schepen Tamimount Essaïdi (Ecolo) toe. “En de milieudienst van het Brussels Gewest zou het ook liever anders hebben.” Misschien zijn de mobiele slachtplaatsen die de Brusselse gemeenten volgend jaar zouden aankopen een oplossing.

Lucas Catherine: “Ik heb in Marokko weleens een thuisslachting meegemaakt. Daar is het nog opzienbarender, omdat men het schaap vilt door het letterlijk op te blazen. Ze maken een gaatje aan een van de achterpoten en blazen tot het vel langzaamaan los komt van het lichaam. Daarna halen ze het buikvlies eruit. Je krijgt dat dan samen met de vetste delen op een spies. Als eregast moet je dat dan opeten.”
Halil: “Zodra het schaap geslacht is, gaan de mensen ermee naar huis. Daar wordt het in drieën verdeeld. Een derde voor de armen, een derde wordt met genodigden opgegeten, en de rest is voor de komende dagen.” Cathérine knikt: “Moslims zijn dan erg genereus. Toen ik nog in Schaarbeek woonde, kreeg ik elk jaar van mijn Turkse of Marokkaanse buur een paar brochetjes toegestopt. De avond voordien wordt er speciaal brood gemaakt. Ook daar kreeg ik dan een stuk van.”

Belgisch café
De gemeente Schaarbeek heeft een grote Berbertent laten optrekken uit Al-Hoceima, waarmee de gemeente verzusterd is, om het op de parkeerplaats wat gezelliger te maken. Er is Marokkaans gebak te verkrijgen en thee. Schepen Essaïdi: “We willen er een feest van maken waarbij iedereen zich goed voelt, een beetje zoals Kerstmis. We hebben de hele buurt uitgenodigd. Iedereen is welkom, moslim of niet.” Het lijkt heel even – het zal wel toeval zijn – op een Ecolo-feestje. Naast de schepen komen ook voormalig minister Isabelle Durant, minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck en plaatselijk Ecolo-politicus Mohamed Khattabi een kijkje nemen. Moslimvrouwen zijn er dan weer nauwelijks. “Tja, het slachten blijft toch wel een beetje een mannenberoep,” zegt Essaïdi, “maar de vrouwen zijn wel welkom.”

Aan de organisatie van het Offerfeest ging nog een politiek-religieus relletje vooraf. Alles was in het werk gesteld om het feest op 20 januari te laten plaatsvinden, maar de Moslimexecutieve besliste amper een week voor het feest dat het de 21ste zou worden. Schrifgeleerden in Saoedi-Arabië hadden toen pas de datum kunnen bepalen aan de hand van de maanstand. Vorig weekend besloot de Moslimexecutieve dan toch om alles bij het oude te houden. Het zorgde wel voor kregelige ministers en ge-meentebesturen, die maanden hadden gewerkt aan de voorbereiding. Speelt de Executieve, die in onmin leeft met de federale regering, spelletjes met de overheid? “Ik denk het niet,” zegt Catherine. “Maar het is wel een goede zaak dat de executieve uiteindelijk voor de ‘Belgische’ datum heeft gekozen. Waarom moet men per se luisteren naar wat er in Saoedi-Arabië wordt verkondigd?”

Van de slachtplaats op naar café Le Parking, tegenover het zwembad, waar we met Cathérine nog wat napraten. Le Parking is een Belgisch café, een van de weinige van Laag-Schaarbeek waar de autochtoon nog zijn pintje kan krijgen. Wat later lopen enkele Turken, onder wie Halil van de Turkse moskee, het café binnen. “En hoe was het met de schapen?” roept een van de oude Belgen hem toe. Nee, de sfeer is opperbest vandaag in Schaarbeek-dorp.

Gepost door: Jantje | 26-01-05

De commentaren zijn gesloten.