18-01-05

Werkgevers en bonden hebben een sociaal akkoord

VBO-voorzitter Luc Vansteenkiste

 

Vakbonden en werkgevers hebben vannacht een ontwerp van sociaal akkoord bereikt. Daarin staan de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers uit de privé-sector voor de komende twee jaar. Het akkoord moet nu nog worden goedgekeurd door de achterban van de onderhandelaars.

 

Er kwam alweer een marathonvergadering aan te pas, maar deze keer leidde die wel tot een akkoord. Rond drie uur vannacht raakten de onderhandelaars het eens over een ontwerptekst.

 

Die mikt op een loonstijging van 4,5 procent, inflatie inbegrepen.

 

Maar ook de flexibiliteit stijgt. Werknemers zullen dubbel zoveel overuren mogen presteren, 130 in plaats van 65 uur per jaar. Op de eerste 65 overuren moet de werkgever minder belastingen betalen.

Ontwerptekst loonakkoord (pdf file)
07:59 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

Witte rook op loonoverleg Vakbonden en werkgevers hebben vannacht rond drie uur een ontwerp van sociaal akkoord bereikt. Volgens de onderhandelaars gaat het om een evenwichtig akkoord, dat wel nog moet worden goedgekeurd door de achterban.

Na alweer een marathonvergadering raakten vakbonden en werkgevers het eens over een ontwerptekst. Ze bereikten vanochtend een akkoord voor de periode 2005-2006. Het tekent de loon-en arbeidsvoorwaarden uit voor ruim 2,2 miljoen werknemers uit de privé-sector. Er is een loonstijging afgesproken van 4,5 procent. Het aantal toegelaten overuren verdubbelt. De voorzitter van de groep van 10, VBO-voorzitter Luc Vansteenkiste, vindt het een ,,goed en evenwichtig" akkoord.

De sociale partners, zegt Vansteenkiste, gingen uit van drie basiselementen: een antwoord geven op de bezorgdheid over de overlevingskans van de bedrijven, antwoord geven op de bezorgdheid van de burger over het einde van de loopbaan en de nadruk leggen op innovatie en creativiteit.

Redelijk

Dat vertaalde zich ten eerste in een ,,redelijke en indicatieve loonnorm" van 4,5 procent, zegt Vansteenkiste. Ten tweede is er een verhoging van de flexibiliteit, namelijk door het fiscaal interessanter maken van overuren en het optrekken van het toegelaten aantal van 65 naar 130 uren. Ten derde is afgesproken om de brugpensioenen onderhevig aan het interprofessioneel akkoord voor twee jaar te verlengen.

Daarnaast zijn een aantal mechanismen afgesproken voor het verbeteren van de kost van ondernemen en mechanismen voor een verbeterde tewerkstelling van gehandicapten. In de tekst is ook nog sprake van een verhoging van de laagste lonen en vormingsverbetering voor knelpuntberoepen.

Het gaat om een ontwerpakkoord. De sociale partners moeten dit nu aan hun achterban voorleggen. ,,Sommigen gaan het verdedigen, anderen gaan het gewoon voorleggen", zegt Vansteenkiste. Vandaag, om 14 uur, wordt de tekst ook aan premier Verhofstadt gepresenteerd. Het is de bedoeling om binnen een drietal weken het akkoord definitief te ondertekenen.

Luc Vansteenkiste sprak over een ,,goed en evenwichtig akkoord". Hij vindt het zowel voor de diensten- als de industriële sector positief. Hij vindt het geen mini-akkoord en het is ook "sociaal en economisch in evenwicht".

Gepost door: Jantje | 18-01-05

Agoria verwerpt ontwerpakkoord Agoria, de werkgeversfederatie die de technologische industrie in België vertegenwoordigt, verwerpt het ontwerpakkoord dat vakbonden en werkgevers vanochtend hebben bereikt. Het akkoord gaat volgens Agoria niet ver genoeg.

Voor Agoria mochten de lonen niet meer dan vier procent stijgen. ,,Als in het akkoord een loonstijging met meer dan vier procent zou opgenomen worden, dan moest dat gecompenseerd worden met een verregaande flexibiliteit. Die gaat volgens ons nu niet ver genoeg", zegt woordvoerder Stijn Ombelets van Agoria.

Gepost door: Jantje | 18-01-05

VBO keurt ontwerp professioneel akkoord goed De raad van bestuur van de werkgeversfederatie VBO heeft het ontwerp van sociaal akkoord goedgekeurd. Dat gebeurde na moeizame onderhandelingen. Voorzitter Luc Vansteenkiste kreeg uiteindelijk de raad van bestuur achter zich. Vakbonden en werkgevers bereikten vorige week een interprofessioneel akkoord. Dat tekent de loon- en arbeidsvoorwaarden uit voor ruim 2,2 miljoen werknemers uit de privé-sector.

Het voorziet onder meer in een indicatieve loonnorm van 4,5 procent en een verdubbeling van het aantal toegelaten overuren. Zelfstandigenorganisatie Unizo had woensdag al het licht op groen gezet, maar Febeltex en Agoria, de respectieve federaties van de textielindustrie en de technologische industrie, hadden het ontwerp van akkoord verworpen. Ze struikelden vooral over de afgesproken loonnorm.

Wel stelt Vansteenkiste dat in sectoren die onder sterke internationale concurrentie gebukt gaan, loonakkoorden onder de 4,5 procent van essentieel belang zijn om jobs te kunnen behouden.

Gepost door: Jantje | 28-01-05

Regering neemt ontwerp sociaal akkoord over De regering-Verhofstadt neemt het volledige ontwerp van sociaal akkoord tussen werkgevers en werknemers over. Dat is gezegd na een bijeenkomst van het kernkabinet. De regering moest zelf beslissen, omdat het ABVV het ontwerp heeft verworpen.

Minister van Werk Freya Van den Bossche (SP.A) ontving in de loop van de ochtend vakbonden en werkgevers om hun standpunten nog eens te aanhoren. Maar opnieuw onderhandeld werd er niet.

Het kernkabinet is tot de middag bijeengeweest en heeft besloten geen veranderingen aan te brengen in de teksten.

Minister van Financiën Didier Reynders (MR) benadrukt dat een meerderheid van werkgevers en werknemers met het akkoord willen voortgaan.

"Ook de PS zal niet dwars liggen", zegt minister van Sociale Zaken Rudy Demotte. "De PS wil wel dat er meer werkgelegenheid komt voor jongeren en wil het vertrouwen van de socialistische vakbond bewaren", aldus vice-premier Laurette Onkelinx .

ABVV: "Onderhandelingen in de bedrijfssectoren"

Het ABVV verschuift de discussie over de loonnorm en de overuren naar de komende onderhandelingen in de bedrijfssectoren.

De nationale tekst, die vanmorgen werd goedgekeurd, moet nu voort besproken worden in de bedrijfstakken en individuele bedrijven. Het ABVV hoopt sterk genoeg te staan om negatieve punten als de loonnorm en de nieuwe regeling voor de overuren daar alsnog bij te sturen.

Intussen wijst de socialistische vakbond op de positieve punten uit het ontwerp, zoals een inspanning van de regering voor de laagste lonen en de verlenging van een aantal brugpensioenregelingen.

Het ABVV wil nu zwaar wegen op het dossier-eindeloopbaan en op de komende discussie over de financiering van de sociale zekerheid.

Gepost door: Jantje | 09-02-05

De commentaren zijn gesloten.