17-01-05

Werkgroep behandelt splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde

Het dossier over de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde wordt doorgeschoven naar een nieuwe werkgroep. Dat is maandag beslist tijdens een conferentie. De werkgroep zal bestaan uit 12 politici en zal een oplossing moeten vinden voor de gevolgen van het arrest van het Arbitragehof over de splitsing. Dat arrest zegt dat de huidige regeling discriminerend is.


14:03 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Wat is er aan de hand in Brussel-Halle-Vilvoorde? Brussel-Halle-Vilvoorde beroert de gemoederen al jaren. Het dossier werd vorig jaar weer brandend actueel als gevolg van de verkiezingen van 13 juni. In ons land werden recent immers provinciale kieskringen ingesteld, maar Brabant was nog steeds de grote uitzondering. Tot ongenoegen van 28 burgemeesters in Halle-Vilvoorde, die de onmiddellijke splitsing eisten van de kieskring. De Vlaamse politici beloofden dat "onverwijld" te doen, meteen na de verkiezingen.

De tweetalige kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is al meer dan veertig jaar een doorn in het oog van heel wat Vlaamse kiezers.

In Halle en Vilvoorde kunnen zowat 550.000 kiezers immers een stem uitbrengen op Franstalige lijsten in Brussel. Dat is tegen de indeling van ons land in taalgebieden, zeggen de Vlamingen.

Zij willen Halle-Vilvoorde loskoppelen van Brussel en bij Leuven voegen. Zo ontstaan er de provinciale kieskringen Vlaams-Brabant en Waals-Brabant en een tweetalige kieskring Brussel Hoofdstedelijk Gewest.

Het Arbitragehof ondersteunt deze eis, maar wel om een andere reden. Recent zijn in ons land provinciale kieskringen ingesteld. Alleen in Brabant is dat niet gebeurd en dat is discriminatie, oordeelt het hof.

Ook apparentering en gerechtelijke splitsing

Indien Brussel en Halle-Vilvoorde worden gesplitst, willen de Vlamingen dat stemoverschotten in Vlaams-Brabant naar de Vlaamse lijsten in Brussel kunnen gaan, apparentering genoemd. Op die manier zouden de Vlamingen zicht hebben op een derde Kamerzetel in Brussel.

De Vlamingen willen overigens ook dat het gerechtelijk arrondissement B-H-V wordt gesplitst, om Halle-Vilvoorde een eigen parket te geven.

Welke pasmunt krijgen de Franstaligen?

In principe kunnen de Vlamingen de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde doordrukken in het parlement, want ze zijn in de meerderheid. Maar in dat geval trekken de Franstaligen ongetwijfeld aan de alarmbel en komt het dossier terecht op de regeringstafel.
Bovendien is in het verleden al bewezen dat communautaire problemen in ons land onmogelijk kunnen worden opgelost door eenzijdige acties. Het beruchte wafelijzer eist dat er iets in ruil ook wordt gegeven.

Als de Vlamingen B-H-V willen splitsen, zullen ze dus een gepaste pasmunt moeten vinden voor de Franstaligen. Mogelijkheden zijn legio, maar dé oplossing is voorlopig nog niet uit de bus gekomen. Een overzicht van de opties:

Di Rupo stelde met zijn Franstalige collega's een gezamenlijk standpunt op om het hoofd te bieden aan de Vlaamse eis.

De Franstalige partijen blijven gekant tegen de splitsing en eisen dat de grenzen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden uitgebreid indien de Vlamingen het dossier toch willen doordrukken. Vlaanderen weigert resoluut om de zes Vlaamse faciliteitengemeenten prijs te geven.
Ook onbespreekbaar voor de Vlamingen is het voorstel om het veelbesproken Europese Minderhedenverdrag te ratificeren. Dat zou de Franstaligen in de faciliteitengemeenten meer rechten geven.
De herziening van de taalwetten ligt eveneens zeer moeilijk in Vlaanderen.
Resten nog de opties om van heel Brabant een tweetalige kieskring te maken of in heel het land terug te leren naar de vroegere kiesarrondissementen.

Leo Peeters is een groot voorstander van de splitsing.

Wat zijn faciliteitengemeenten?

In de Brusselse rand zijn zes faciliteitengemeenten. Het zijn Kraainem, Wemmel, Linkebeek, Drogenbos, Sint-Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem. In deze Vlaamse gemeenten genieten de Franstalige inwoners bepaalde faciliteiten. Zo moeten zij kunnen communiceren met de overheid in hun moedertaal.

In 1997 besliste Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Leo Peeters (SP.A) dat Franstaligen in de faciliteitengemeenten telkens opnieuw een Franse vertaling moeten aanvragen van officiële Nederlandstalige documenten. Tot dan moesten ze dat slechts één keer doen.

De Franstaligen interpreteerden de omzendbrief als pesterij en trokken ermee naar de Raad van State. Die besliste onlangs dat de omzendbrief wel grondwettelijk is. De Franstalige partijen eisen dat komaf wordt gemaakt met de omzendbrief.

Wat is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

België is opgedeeld in drie gewesten: Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Brusselaars kunnen zowel tot de Nederlandstalige Gemeenschap als tot de Franstalige Gemeenschap behoren.

Het Brusselse gewest bestaat uit twee arrondissementen, het tweetalige Brussel en het Vlaamse Halle-Vilvoorde. Uitgezonderd voor de Vlaamse verkiezingen vormen zij één kiesarrondissement en daar wringt het schoentje.

In 35 gemeenten kunnen Franstaligen blijven stemmen voor Brusselse Franstalige lijsten. Het gaat ongeveer om 40.000 kiezers en twee Kamerzetels die nu naar Franstaligen gaan.

Gepost door: Jantje | 17-01-05

Franstaligen eisen groter Brussel ,,Vragen de Vlamingen de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde? Wel, dan eisen wij een groter Brussel.'' De Franstaligen hebben vrijdagavond hun toon in het communautaire debat nog verhard. Nooit eerder hebben de Franstaligen zo gelijkluidend een dergelijke houding ingenomen.

A la guerre comme à la guerre , lijken de Franstalige partijen te denken. Op het beraad met de voorzitters van PS, MR, CdH en Ecolo dat PS-voorzitter Elio Di Rupo had gevraagd, stelden de partijvoorzitters vast dat het debat over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde niet meer te ontwijken valt. Dus komen ze met een tegenzet. De Franstaligen zijn nu wel bereid om te praten, ,,maar dan moeten de rechten van de Franstaligen in de Rand en in Voeren worden versterkt'', luidt het. Die rechten zijn in Franstalige ogen in gevaar door de uitspraak van de Raad van State over de rondzendbrieven Peeters en Martens.

Een van de manieren om aan die eis te voldoen, is de uitbreiding van het Brusselse gewest te vragen. Dus eisen de Franstaligen de aanhechting bij Brussel van Sint-Genesius-Rode, Kraainem, Wemmel, Drogenbos, Linkebeek en Wezenbeek-Oppem. Ze zullen dit standpunt morgen gezamenlijk verdedigen bij de start van de interministeriële conferentie die zich over de communautaire problemen en met name Brussel-Halle-Vilvoorde buigt.

De Franstaligen stellen zich met andere woorden vlak voor het begin van de onderhandelingen steeds harder op. Aanleiding is het arrest van de Raad van State over de faciliteiten in de Vlaamse rand, die in Franstalige ogen raakt aan de rechten van Franstaligen in Vlaanderen en daardoor de situatie nog ingewikkelder maakt. Maar ook de Vlaamse voorstellen om Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen blijven onverteerbaar voor Franstalig België.

Onaanvaardbaar voor Vlamingen

Het institutionele forum dat morgen begint, dreigt een zeer luidruchtig dovemansgesprek te worden. Het is onnodig te zeggen dat de Franstalige voorstellen totaal onaanvaardbaar zijn voor de Vlaamse partijen. Lukt het volgende week niet om een compromis te forceren, dan dreigt onherroepelijk een regeringscrisis.

Maar zelfs die helpt de discussie niet vooruit. Als de socialisten de liberalen laten vallen om de christen-democraten in de federale regering op te nemen, een scenario waar in de Wetstraat al weken over gespeculeerd wordt, is de knoop nog niet ontward. Om in een regering te stappen, zullen de christen-democraten de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde vragen.

Gepost door: Jantje | 18-01-05

Protest Vlamingen en Franstaligen in Linkebeek In Linkebeek hebben Vlamingen en Franstaligen betoogd voor en tegen de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde. In het centrum van Linkebeek waren een duizendtal Franstaligen verzameld, vooral van het FDF.

De Franstaligen vragen ook de aanhechting van een aantal faciliteitengemeenten bij Brussel. Er waren ongeveer vijfhonderd tegenbetogers van Vlaams Belang en N-VA.

De ordediensten waren massaal aanwezig om Vlamingen en Franstaligen van elkaar gescheiden te houden. Iets na de middag zijn de bussen met de FDF'ers weer naar huis gereden. De Franstaligen kwamen in Linkebeek de aansluiting bij Brussel vragen.

"Brussel moet uitgebreid worden tot een aantal gemeenten rondom Brussel, waar de Franstaligen wonen, dan is het gedaan met de strubbelingen en zal er een beter evenwicht zijn tussen Vlamingen en Franstaligen in Brussel zelf", zei Christian Van Eyck, burgemeester in Linkebeek.

De politie hield de Franstalige betogers gescheiden van de Vlaamse tegenbetogers met friese ruiters en waterkanonnen. De tegenbetogers eisten net het tegenovergestelde van de Franstaligen.

"Het moet maar eens gedaan zijn. Wij eisen eindelijk de vastlegging van de taalgrens, zoals het zou moeten zijn en de Franstaligen moeten op hun gebied blijven", zei Frank Van Hecke van Vlaams Belang.

In het centrum van Linkebeek zijn een dertigtal actievoerders van het Taal Aktie Komitee opgepakt en het zou ook tot enkele schermutselingen gekomen zijn tussen Vlaamse betogers en Franstaligen.

Gepost door: Jantje | 06-03-05

De commentaren zijn gesloten.