09-01-05

De Belgen kozen Pater Damiaan

Uit de 175 kandidaten voor de titel van Belg der Belgen selecteerde u 10 supergenomineerden. Uit die tien koos bijna de helft, 40% voor Damiaan.

 

De rangschikking

 

1. Pater Damiaan 40%

2. Eddy Merckx 18,8%

3. Paul Janssen 16,4%

  

4. Pieter Paul Rubens 7,5%

5. Jacques Brel 4%

6. Jan Decleir 4%

7. Ernest Claes 3,4%

8. René Magritte 2,5%

9. Adolphe Sax 1,7%

10. Victor Horta 1,7%

Damiaan Actie16:37 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Pater Damiaan is de Belg der Belgen ,,Dit is geen heilige die spruitjes kweekt''

Pater Damiaan is de Belg der Belgen. Onze lezers gaven hem meer dan een fietslengte voorsprong op Eddy Merckx. Terecht, vindt professor kerkelijk recht Rik Torfs. Voor hem hoeven ze Damiaan niet heilig te verklaren. Biografe Hilde Eynikel vindt van wel. ,,Wie pleegt er vandaag de dag nog zo’n langdurige zelfmoord?’’

Geen slechte keuze, mijmert professor Rik Torfs. ,,Absoluut geen slechte keuze. Damiaan past in het katholieke, traditionele Vlaamse kader. Toch is hij geen man van het systeem, geen bisschop of zo. Hij hield niet van gezag en was een doener, geen prater. Hij had ook de moed om de schaduw van de kerktoren te verlaten. Dat verheft hem boven een of andere heimatschrijver.’’

Er valt Torfs nog iets op. De nummers twee en drie, Eddy Merckx en Paul Janssen, zijn baronnen. ,,Damiaan was dat niet. Wie zich inzet voor de goede zaak, wordt niet bekroond. Merckx zou een sympathieke en grote winnaar zijn, maar er zijn toch wezenlijker dingen dan sport. Opmerkelijk: Damiaan was geen underdog. Hij had een soort on-Vlaamse lef. Dat is nog een reden waarom Damiaan verdiend wint: die eeuwige liefde van de Vlaming voor de underdog heb ik altijd erg saai gevonden. Dat Damiaan een ruziestoker was, vind ik sympathiek. Hij was gedreven. Als het trage systeem je tegenwerkt, moet je daar geen geduld voor opbrengen.’’

Te goed om heilig te zijn

Tijd voor de heiligverklaring, dus? Torfs vindt van niet. ,,Damiaan is misschien van een te hoog niveau om een heilige te worden. Een heilige van deze tijd, dat is de man die spruitjes kweekt in de tuin van het klooster. Een heiligverklaring is meer een adellijke titel die mensen tevreden maakt. Laat ik de zaak omkeren. Het zou voor Damiaan geen eer zijn om heilige te worden, maar de heiligen moeten zich wel vereerd voelen om Damiaan in hun rangen te krijgen.’’

Ook Hilde Eynikel noemt de overwinning van Damiaan verdiend. Zij schreef een boek over zijn leven. ,,Pater Damiaan leeft. Dat hoor ik van de paters in Tremelo die de scholen op bezoek krijgen. Mijn kinderen zijn in Tremelo geweest, de kinderen van mijn vriendinnen, mijn neven en nichtjes. Ik vind dit een mooi signaal. We moeten solidair zijn om de strijd voor andere mensen aan te binden.’’

Eynikel vindt dat Damiaan wel een heilige is. ,,Hij was geen toonbeeld van gehoorzaamheid, maar hij wou voor niemand zijn patiënten in de steek laten. Moeder Theresa zei het zelf: voor mij is pater Damiaan zelf het mirakel. Hij verdient dit echt. Deze man pleegde een vorm van langdurige zelfmoord. Hij riskeerde de besmetting met lepra omdat zijn patiënten hem anders niet zouden vertrouwen. Zo’n mensen kom je niet veel meer tegen.’’

Met bloed op een brief

Damiaan was niet onbesproken. Omdat hij een mens was, zegt de biografe. ,,Hij brouwde zijn eigen bier en dronk al eens een pint: en dan? Hij zou ook met een vrouw hebben geslapen: en wat dan nog? Ze zeggen dat hij met geld smeet, maar dat geloof ik niet. Hij kreeg veel schenkingen uit Engeland en Amerika. Drie weken voor zijn dood kocht hij met een schenking knikkers voor de kinderen. Ge gooit het geld weer door de vensters, kreeg hij als verwijt. Op vijf dagen voor zijn dood vroeg hij aan een dokter om een paar patiënten te komen bekijken. Hij moet toen heel ziek zijn geweest, want zijn bloed kleefde aan zijn brief. Toch sprak hij niet over zichzelf. Dan zeg ik: oververdiend. Proficiat, Vlaanderen.’’

Gepost door: Tom DE LEUR | 10-01-05

Le Belge des Belges Er komen ter gelegenheid van 175 jaar België nog meer soortgelijke referenda, maar uw krant claimt hem wel, de Belg der Belgen. Bijna twintigduizend lezers (!) beslisten dat Pater Damiaan vanaf vandaag - op één week na precies 165 jaar na zijn geboortedag - de meest markante Belg moet worden genoemd.

Veertig procent van de stemmen haalde de Tremelonaar, bijna 22 procent meer dan Eddy Merckx. Hoe graag we het Eddy ook hadden gegund, zelden werd de Kannibaal zo overtuigend verslagen.

De meeste waarnemers, de raad der wijzen voorop, zijn het erover eens dat Pater Damiaan een wel zeer terechte keuze is. Achteraf gezien niet eens een verrassende keuze ook. In eerste instantie omwille van de periode waarin werd gestemd. Pater Damiaan, die zijn leven offerde voor de slechtst bedeelden, kon - excusez-moi le mot - meesurfen op een nooit eerder meegemaakte golf van solidariteit met de slachtoffers van de tsoenami in Zuidoost-Azië.

Daarnaast was hij natuurlijk een oer-Vlaamse pater, wat voor de lezers van een nog steeds christelijk geïnspireerde en Vlaamse krant ook een rol zal hebben gespeeld. Het is evenwel veelzeggend dat federaal minister Laurette Onkelinx, socialistisch en Waals, zich in dit referendum verrassend ontpopte als de vurigste supporter van Pater Damiaan.

Want waarden als moed, vrijgevigheid en solidariteit verenigen katholieken, atheïsten, moslims en alle andere geloofsovertuigingen. Ze staan boven elk Vlaams-Waals dispuut. Ook daarom schuilt in Pater Damiaan als Belg der Belgen een geladenheid. 2005 is namelijk niet alleen het jaar dat België 175-25 jaar viert (let op die 25, ze slaat op de leeftijd van onze federale staat), het wordt denkelijk ook een jaar waarin Vlamingen en Walen meer dan ooit neus aan neus zullen staan.

Dat heeft onder meer te maken met het extremistische Vlaams Belang; met de meer ludieke De Wever die zwaait met biljetten van 50 euro; met een jaarlijks totaal van 11,3 miljard euro geldstromen; met niet in het minst, het aartsmoeilijke dossier Brussel-Halle-Vilvoorde waar de federale regering in dit feestjaar wel eens haar nek over zou kunnen breken

Daarom mag het enthousiasme, niet alleen van Onkelinx, over Pater Damiaan als Belg der Belgen misschien ook een beetje symbool staan voor solidariteit tussen beide landsgedeelten. Tot spijt van wie 't benijdt wellicht, maar ondanks bovengeschetste politieke realiteit zal dit jaar wel heel Belgisch kleuren. Dat zult u ook merken in uw Vlaamse krant.

Met Pater Damiaan hebben we in elk geval een Belg der Belgen die de hele wereld, waar het leed sedert 1889 nauwelijks verminderd is, ons benijdt. Een dwarsligger, dat is ook een beetje Belgisch, maar vooral een onvoorwaardelijk goed mens. Misschien moet hij dit jaar, precies tien jaar na zijn zaligverklaring, ook maar meteen een heilige worden. Onkelinx brandt al een kaars.

Gepost door: Frank BUYSE | 10-01-05

drs Het verschil tussen de uitslag voor de verkiezing van grootste Belg en grootste Nederlander geeft opnieuw aan dat Belgen een veel bredere algemene ontwikkeling hebben, een betere opleiding hebben genoten en zich veel beter bewust zijn van hun historie dan de Nederlanders. Blijf astublieft ons lichtend voorbeeld...

Gepost door: Peer Boselie | 10-01-05

De commentaren zijn gesloten.