07-01-05

Pensioensparen uit evenwicht in België

De twaalf officieel erkende pensioenspaarfondsen in ons land noteerden vorig jaar een netto uitstroom van beleggerskapitaal van zowat 120 miljoen euro. Het zijn de eerste uitgesproken negatieve cijfers sinds het systeem van het pensioensparen in 1987 werd ingevoerd.

Grafieken (pdf file)
09:19 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Geld verlaat fondsen pensioensparen De negatieve kapitaalstroom houdt in dat de fondsen in 2004 meer geld aan de beleggers uitkeerden dan ze nieuw kapitaal konden aantrekken. Uit een rondvraag van De Standaard blijkt dat het gaat om ongeveer 120 miljoen euro. Dit kan nog oplopen als Dexia in december dezelfde negatieve trend noteerde.

De uitstroom komt nagenoeg volledig voor rekening van de pensioenspaarfondsen van de grootbanken. Volgens cijfers van de Belgian Asset Managers Association (Beama) is het nog maar de tweede keer dat de markt van pensioenspaarfondsen een uitstroom van kapitaal kent. De vorige keer was in het jaar 2000, toen de beleggers werden afgeschrikt door het abrupte einde van de beurshausse van eind de jaren negentig. Maar zelfs toen beliep de netto uitstroom amper 5 miljoen euro. In 2002 en 2003 trokken de fondsen nog 100 en 150 miljoen euro vers kapitaal aan.

Een duidelijke verklaring zien vermogensbeheerders niet. Mogelijk is de kapitaaluitstroom een eerste uiting van wat de vergrijzing in de sector kan teweegbrengen, doordat er meer kapitaal wordt uitgekeerd aan gepensioneerden dan er vers kapitaal van jonge spaarders bijkomt. Beama-voorzitter Peter De Proft wijst ook op de mogelijkheid dat een deel van het spaargeld gekanaliseerd wordt naar vastrentende producten en fondsen met kapitaalbescherming, die goed in de markt liggen bij de Belgische spaarders. Mogelijk verkiezen jonge gezinnen ook om hun spaargeld te investeren in de bouw of aanschaf van een huis en stellen ze de extra pensioenopbouw uit.

Het systeem van de pensioenspaarfondsen werd in 1987 in het leven geroepen met de wet Monory-De Clerck. Het maakt deel uit van de zogenaamde ,,derde pensioenpijler'', die de Belgen fiscaal aanmoedigt om een extra pensioenkapitaal bijeen te sparen.

De netto uitstroom van kapitaal verhindert overigens niet dat de pensioenspaarfondsen de waarde van hun beleggingsportefeuille vorig jaar met 17,4 % zagen aangroeien, als gevolg van het gunstige beursklimaat.

Gepost door: Jantje | 07-01-05

De commentaren zijn gesloten.