03-01-05

Heleboel fiscale drempels omhoog

Rente op spaarboekje voortaan tot 1.550 euro belastingvrij

 

Goed nieuws voor de miljoenen Belgen met een spaarboekje. De rente op een spaarboekje is dit jaar tot 1.550 euro vrijgesteld van belastingen. Dat is 30 euro meer dan voordien. Maar zoals elk jaar worden nog een hele reeks andere fiscale drempels aangepast aan de evolutie van de prijzen.

Grafieken (pdf file)

08:28 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Heleboel fiscale drempels omhoog OP een klassiek spaarboekje dat 1,5 procent basisrente oplevert en een half procent getrouwheids- of aangroeipremie opbrengt, kan dit jaar dus 77.500 euro belastingvrij geparkeerd worden. Op een hoogrentend spaarboekje dat gemiddeld 3,25 procent aan rente oplevert moet al 15 procent voorheffing betaald worden zodra er meer dan 47.692 euro op het boekje staat. Die vrijstelling geldt trouwens sinds 2004 voor elke belastingplichtige afzonderlijk en niet meer per gezin. Dat betekent dat ook een gehuwd paar met twee boekjes nu al kan rekenen op een gezamenlijke belastingvrijstelling op hun spaarboekjes van 3.100 euro (tweemaal 1.550 euro).

De verhoging is een gevolg van de indexering van de fiscale drempels die berekend werden door Jef Wellens van Kluwer Software. Misschien niet zo spectaculair, maar opvallend is de verhoging van de fiscale vrijstelling van de tussenkomst die de werkgever geeft aan werknemers die met de wagen of motorfiets naar het werk gaan. Die tussenkomst van de werkgever wordt dit jaar voor 160 euro vrijgesteld. De vijf voorbije jaren bleef die vrijstelling steevast steken op 150 euro. Voorwaarde voor die vrijstelling is wel dat de belastingplichtige zijn beroepskosten niet bewijst, maar genoegen neemt met het kostenforfait.

Ook dat kostenforfait gaat flink omhoog. Het bedrag aan forfaitaire beroepskosten kan nu maximaal 3.110 euro bedragen. Dat is 60 euro meer dan in het inkomstenjaar 2004. Vanaf die grens wordt het pas echt interessant om de moeite te nemen om de werkelijke kosten te bewijzen, tenzij het belastbare inkomen onder de 54.636 euro ligt. Want dat is het belastbare inkomen dat verdiend moet worden om de grens te halen.

De belastingtarieven worden dit jaar enkel geïndexeerd. De verbreding en vermindering van de belastingtarieven zit er al op sinds 2004. Wie een belastbaar inkomen heeft dat boven de 30.840 euro uitkomt, betaalt op het surplus vijftig procent aan belastingen. In de mate dat het belastbare inkomen tussen 10.100 euro en 16.830 euro ligt, moet veertig procent aan belastingen betaald worden. Het tarief van dertig procent is van toepassing op de schijf van 7.100 tot 10.100 euro en in de mate dat het belastbare inkomen onder de 7.100 euro blijft, moet 25 procent aan belastingen betaald worden.

Maar die belastingtarieven worden langs onder eerst uitgehold door toepassing van de belastingvrije som . Dat is het inkomen dat vrijgesteld is van belastingen. Sinds 2004 al heeft elke belastingplichtige individueel recht op een even hoge belastingvrije som, ook al is hij getrouwd. Die decumul, zoals dat heet, is echter nog niet volledig verrekend in de bedrijfsvoorheffing, het bedrag dat maandelijks van het loon wordt afgehouden. Die belastingvrije som bedraagt dit jaar 5.780 euro, een stijging met 120 euro tegenover vorig jaar. Die belastingvrije som wordt bovendien nog opgetrokken afhankelijk van het aantal kinderen ten laste. Ook die bedragen worden geïndexeerd. Nieuw van dit jaar is de verhoging van de belastingvrije som voor wie zijn bejaarde ouder, grootouder, broer of zus in huis neemt. Die verhoging bedraagt 2.450 euro.

Ook het huwelijksquotiënt , het bedrag aan inkomsten van de wederhelft dat de fiscus aan de huwelijkspartner toeschuift die geen of weinig inkomsten heeft, wordt opgetrokken. Maximaal kan nu 8.330 euro van het inkomen van de kostwinner in het gezin afgesplitst worden. Dat is 170 euro meer dan in 2004. Dat huwelijksquotiënt zorgt ervoor dat een deel van het inkomen van de kostwinner weggehaald wordt uit de hoogste belastingtarieven en bij de partner in de lage tarieven terechtkomt.

De honderdduizenden Belgen die jaarlijks aan pensioensparen doen, kunnen dit jaar rekening op een verhoging van het bedrag dat voor een belastingvermindering in aanmerking komt met 10 euro. De limiet gaat naar 620 euro.

Helemaal nieuw dit jaar is de fiscale behandeling van woonkredieten . Een woonkrediet fiscaal in rekening brengen, wordt eenvoudiger. Alle uitgaven die verband houden met een woonkrediet - intresten, kapitaalaflossingen en premies voor de schuldsaldoverzekering - worden voortaan in één pot gestopt. Bovendien zal de eerste jaren van de lening, wanneer de afbetalingen nog zwaar wegen op het gezinsbudget, het fiscale voordeel een stuk groter zijn dan voorheen. Elke echtgenoot of alleenstaande kan voortaan jaarlijks in ieder geval al rekenen op een basisbedrag van 1.870 euro dat recht geeft op een belastingvermindering tegen het marginale tarief. Daarbovenop komt tijdens de eerste tien jaar nog eens 620 euro per jaar. Als de ontleners ten minste drie kinderen ten laste hebben, komt daar nog eens 60 euro bovenop.

Gepost door: Jantje | 03-01-05

De commentaren zijn gesloten.