31-10-04

Wordt Halloween een Belgisch feest ?

Halloween is een oud Keltisch feest. De Kelten maakten vreugdevuren op de toppen van de heuvels om de zon te danken voor de oogst. Van dit vuur namen ze gloeiende houtskool mee naar huis om de haard aan te steken. Ze droegen die in een uitgeholde biet. Vandaar komt het gebruik van de uitgeholde pompoen, die je met Halloween ziet. Later toen de Christelijke feesten Allerheiligen en Allerzielen ontstonden kreeg het feest een andere betekenis. Nu is het een feest van de angst voor de dood.

 

Zo wordt het feest in België gevierd:

 

Bij ons in België is Halloween populair. Je kan wel speciale broodjes en andere eetwaren kopen in verband met Halloween maar het wordt niet echt gevierd. Er zijn enkele feestjes of sommige kinderen gaan verkleed van deur tot deur om snoepjes te vragen.

 

Wij gaan vooral op Allerheiligen en Allerzielen naar het kerkhof om de doden te herdenken.


08:47 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Halloweenvirus spookt in computer

Het antivirusbedrijf Trend Micro waarschuwt voor een schadelijk bestand JOKEPCHAUNT.A, speciaal gemaakt om pc-gebruikers tijdens Halloween de stuipen op het lijf te jagen. De computer begint zich dan erg vreemd en ‘spooky’ te gedragen.

 

Als Wordpad zich automatisch opent en de tekst "Hello! I have entered your PC from another realm! I am a restless spirit, and I plan to have some fun...YOUR COMPUTER IS HAUNTED!!!" typt, is de pc mogelijk het slachtoffer van het programma. Andere grapjes die het ‘spook’ uithaalt zijn de cd-rom drive openen, onzichtbaar patience spelen, pornografische foto’s tonen en raadselachtige geluiden maken.

 

Het antivirusbedrijf waarschuwt ook voor andere, minder vriendelijke virussen die steevast op Halloween de ronde doen. Open geen vreemde bestanden, want feestdagen zijn hoogtijdagen voor valse boodschappen.
 


08:45 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Bekende Belgen

Sommige inwoners maakten België heel bekend. Veel bekende Belgen zijn al dood. Daar zijn schilders bij zoals Van Eyck, Rubens, Ensor of Magritte. Maar ook de uitvinder van de saxofoon Adolphe Sax of de schrijver Georges Simenon waren Belgen. En natuurlijk de zanger Jacques Brel.

Gelukkig zijn er ook nog levende bekende Belgen. Zo is Eddy Merckx de beste wielrenner ooit en Dirk Frimout de eerste Belg in de ruimte.

 

Historische ambassadeurs - Link

 

Belgen in de ruimte

 

Misschien heeft het iets met de kleine oppervlakte van ons landje te maken: Belgen zijn gefascineerd door de ruimtevaart.

Naast de bekende astronaute Kuifje, Dirk Frimout en Frank De Winne, heeft België een aandeel van ca 5% in alle Europese ruimteprojecten, waarvan Ariane het bekendste is.


08:33 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Brussel krijgt Europese Commissie op z´n dak voor huisvuilzakken

De Europese Commissie is een inbreukprocedure gestart tegen het Brussels gewest. De aanbesteding van de productie van vuilzakken is dermate misleidend en ontoegankelijk dat buitenlandse producenten de facto uitgesloten worden. Dit is een inbreuk op het vrij verkeer van goederen.

De Commissie bestempelt de aanbestedingsprocedure als "ongelofelijk ingewikkeld". België heeft nu enkele maanden om het systeem te wijzigen, zoniet stapt de Commissie naar het Hof van Justitie.


Net Brussel


08:27 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-10-04

25 EU-landen ondertekenen Europese Grondwet Verhofstadt en De Gucht mochten de spits afbijten.

Ondertekeningsplechtigheid EU-grondwet van start 

 

In Rome is om 11.00 uur de ondertekeningsplechtigheid gestart voor de Europese grondwet. In hun toespraken gingen de Europese leiders in op de deugden van Europa en de verbeteringen die worden aangebracht door de Grondwet. Slechts kort werd gewezen op de problemen die nog wachten met de ratificatie en op wat niet in de Grondwet staat.

 

Net voor het middaguur hebben premier Guy Verhofstadt en minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht als eersten het Grondwettelijk Verdrag getekend. Dat België eerst mocht, is omdat het land alfabetisch (in de taal van het land) op de eerste plaats komt. Het was parlementsvoorzitter Josep Borrell die aanstipte dat zijn instelling verder wilde gaan: de veralgemening van de stemming bij gekwalificeerde meerderheid in plaats van unanimiteit en een eenvoudiger procedure voor toekomstige

Grondwetswijzigingen. Borrell wil er geen twijfel over laten bestaan dat de voordelen van de Grondwet veel zwaarder wegen dan de tekortkomingen.

Verdrag van Rome – 25 maart 1957
Van het verdrag van Rome tot het verdrag van Maastricht
Europese Grondwet

13:23 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-10-04

Regularisering van de bijdragen:

Mevrouw Inge Vervotte, de Vlaamse minister van Welzijn, heeft de intentie geuit om de mensen die niet in orde zijn met hun aansluiting bij een zorgkas in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering, de mogelijkheid te geven om hun aansluiting alsnog in orde te brengen. Hierbij is het de bedoeling dat de eventueel opgelopen schorsing kwijtgescholden wordt. Momenteel is het immers nog zo dat de tenlastenemingen van de zorgverzekering met vier maanden geschorst worden voor elk jaar dat de bijdrage niet is betaald. Deze schorsing gaat normaal in op het moment dat de persoon tenlastenemingen zou kunnen genieten.

 

Momenteel worden de technische modaliteiten van deze regularisering verder uitgewerkt. Er is dus nog geen volledige duidelijkheid over hoe deze maatregel praktisch gerealiseerd zal worden. Van zodra er meer duidelijkheid is, zal er verder over bericht worden.

 

Als inwoner van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad bent u niet verplicht om u aan te sluiten bij de Vlaamse zorgverzekering. Als u ervoor kiest om u niet aan te sluiten en u wilt later toch aanspraak maken op de Vlaamse zorgverzekering, dan geldt er een dubbele sanctie. 


08:34 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-10-04

De slimste mens ter Wereld ? België ? Vlaanderen ?

DE SLIMSTE MENS TER WERELD

 

Wordt Greet Op De Beeck de slimste mens ter wereld?

 

Geestige en intrigerende quiz met Erik Van Looy waarin drie prominenten onder het wakend oog van eenmansjury Marc Reynebeau strijden voor de titel van 'slimste mens ter wereld'. Vanavond de grote finale met Koen Fillet, Greet Op De Beeck en Bert Kruismans.


En de winnaar is Bert Kruismans.

Slimste man Kruismans maakt favorietenrol waar. Donderdag 21/10/04 - Komiek Bert Kruismans en niet de radiomakers Greet Op de Beeck of Koen Fillet is "De slimste mens ter wereld". Veelweter en snorremans Kruismans won vanavond de TV1-quiz en volgt de vorige slimste mensen Stany Cretz en Alain Grootaers op. Link


22:56 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Berlaymont is opnieuw geopend na veertien jaren

donderdag 21/10/04 - Vandaag wordt het Berlaymont-gebouw in Brussel officieel heropend na een renovatie van veertien jaar. Het gebouw wordt opnieuw de hoofdzetel van de Europese Commissie.

   

-Het hele kostenplaatje zal nooit helemaal duidelijke zijn.

-Het symbool van Europa ziet er na veertien jaar eindelijk opgefrist uit. Het asbest is verwijderd en het gebouw heeft een dubbele wand om de warmteproblemen tegen te gaan.

-Zowat 2.200 Europese ambtenaren die al die tijd waren verhuisd, nemen met mondjesmaat hun kantoor weer in. Op 1 november neemt ook de Portugese commissievoorzitter Jose Manuel Durao Barroso zijn intrek in het gebouw.

-Toch is de renovatie geen succesverhaal. De verbouwingswerken verliepen zeer moeizaam, vooral door aanhoudende problemen met de aannemers. Het volledige kostenplaatje zal nooit helemaal duidelijk zijn, maar de renovatie op zich heeft al ruim 600 miljoen euro gekost.

-Daarbij komen de kosten voor de verhuizing, de asbestverwijdering en de boetes die de Belgische staat heeft moeten betalen, omdat de werken zo lang aansleepten.

Link16:51 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De kogel is door de kerk

,,Diegem en Haren medisch rampgebied door DHL''

 

DIEGEM –HAREN

 De actiegroep 25aiR, die de belangen verdedigt van de bewoners van Diegem (Vlaams-Brabant) en Haren (Brussel), waarschuwt er in een mededeling voor dat de uitbreidingsscenario's van het koeriersbedrijf DHL catastrofale gevolgen zullen hebben voor de leefbaarheid van beide gemeenten en er een medisch en ecologisch rampgebied van zullen maken.

 

BRUSSEL - De federale, Brusselse en Vlaamse regeringen betreuren dat DHL geen bijkomende inspanningen wil leveren om in Zaventem uit te breiden en de geluidsoverlast terug te dringen. Premier Guy Verhofstadt zei dat na afloop van het overleg dat hij deze morgen had met de minister-presidenten van de deelregeringen.

 

De mensen van de actiegroep 25aiR krijgen hun zin ten koste van tewerkstelling. Wij in Diegem en Haren krijgen circa 90% van alle vluchten te verwerken, terwijl het perfect mogelijk is ze anders te laten opstijgen. Voor de spreiding moet men de banen en de routes anders gebruiken. Roger Vermeiren, voorzitter van Actie Noordrand, is blij dat de regering eindelijk rekening heeft gehouden met de gezondheidskost van de nachtvluchten. Toch waarschuwt hij dat alleen de regering een structurele oplossing kan bieden voor de actuele lawaaihinder Link


09:44 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-10-04

Zesduizend Mannekens Pis lanceren Brusselnieuws

Zesduizend exemplaren van Manneken Pis staan vandaag 20-10-04 verspreid over Brussel. Met zesduizend beeldjes van Manneken Pis lanceert Brusselnieuws.be vandaag haar nieuwe website. Brusselnieuws.be is de gezamenlijke website van TV-Brussel, Brussel Deze Week en FM Brussel.

De beeldjes staan op plaatsen waar veel pendelaars de stad intrekken, zoals het Warandepark, het Noord- en het Zuidstation. Voorbijgangers mogen de beeldjes meenemen.

De website zal berichten over wat gebeurt in de hoofdstad door tekst, geluid en beeld van het regionale televisiestation TV-Brussel, de wekelijkse gratis stadskrant Brussel Deze Week en de stadsradio FM Brussel te combineren. Brusselnieuws.be vormt het vierde luik en het sluitstuk van het Nederlandstalig nieuwsaanbod voor Vlamingen in Brussel. Link


12:51 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-10-04

België wil niet barsten

 

BRUSSEL 19/10/04 Amper twaalf procent van de Vlamingen en vier procent van de Walen wil dat België uiteenvalt. Komt de splitsing er toch, dan hebben Vlamingen meer vertrouwen in de goede afloop dan Walen. Dat blijkt uit een enquête afgenomen voor Het Nieuwsblad, Het Volk en Vers l'Avenir.

 

Met 92 procent van de Walen en 84 procent van de Vlamingen pleit de overgrote meerderheid voor het behoud van België. Wel zijn ze in Wallonië meer bevreesd voor het uiteenvallen van België: 39 procent is er bang voor, anderhalve keer meer dan in Vlaanderen. 27 procent van de Walen denkt ook dat de breuk er vroeg of laat komt, tegen 23 procent van de Vlamingen.

Link06:44 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

18-10-04

Twee Walen en elf Vlamingen leven alvast als God in België

De Belgische Nationale Loterij viert haar 70ste verjaardag

 

Vandaag maandag 18/10/04 - De kans is erg groot dat u één van die lotto-spelers bent die vanavond een winst hoopte binnen te rijven van 7 miljoen euro, in de verjaardagstrekking. Er is alvast voor 21 miljoen euro aan biljetten met kruisjes gekocht, een absoluut record.

 

   Voor de verjaardagstrekking was er een winstpot van 7 miljoen euro en die heeft de Belgen massaal naar de valideringscentra gelokt. De trekking is intussen gebeurd en er zijn 13 mensen met zes juiste cijfers die elk meer dan 500.000 euro winnen. 92 anderen hadden 5 cijfers en het reservegetal juist en winnen meer dan 3.500 euro.

 

De Nationale Loterij bestaat vandaag precies 70 jaar. In 1934 werd de Koloniale Loterij, de voorloper van de Nationale Loterij opgericht om het begrotingstekort op te vangen. Bij de eerste trekking waren er twintig loten van 1 miljoen frank te winnen, een fortuin in die tijd. Maar een lot kostte dan ook 100 frank.

Link
21:42 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-10-04

Beleidsverklaring - State of the Union 12/10/04

Premier roept in beleidsverklaring op tot verantwoorde dialoog

 

BRUSSEL 12/10/04 - Premier Guy Verhofstadt heeft dinsdagmiddag in zijn beleidsverklaring in Kamer en Senaat opgeroepen tot een verantwoorde dialoog in het land. Sinds de regionale verkiezingen zijn de regeringen asymmetrisch samengesteld. Het zal een test zijn voor het federale staatsbestel van België, waarin de federale regering wil slagen.

 

Wat betreft Brussel-Halle-Vilvoorde ziet Verhofstadt twee opties voor de vier voorstellen in het parlement. Ofwel graaft elke taalgroep zich in zijn eigen gelijk en gaat men geen meter vooruit, ofwel komt er dialoog.

De oplossing moet gedragen worden door een ruime meerderheid van elke taalgroep. De premier pleitte voor een vreedzame samenleving van Nederlands- en Franstaligen in Brussel en de Rand. Daarnaast blijft de regering werken aan een akkoord over de uitbreiding van DHL, met een vernieuwing van de vloot van het koerierbedrijf en de vermindering van de geluidsoverlast. Verhofstadt benadrukte ook dat de regering weer een begroting in evenwicht indiende, terwijl in de buurlanden het tekort boven de 3 procent van het Bruto Binnenlands Product stijgt.08:27 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Begroting in evenwicht - 6de jaar op rij - 12/10/04

Begroting 2005 is in evenwicht

 

Vanmiddag zal premier Verhofstadt de beleidsverklaring voorstellen.Het uitgebreide kernkabinet is er dinsdagmorgen, na 12 uur onderhandelen, in geslaagd een begroting in evenwicht te brengen en de beleidsverklaring op te stellen die premier Verhofstadt na de middag in Kamer en Senaat zal voorstellen. De begroting is voor de zesde maal op rij in evenwicht, benadrukte begrotingsminister Johan Vande Lanotte. Het gaat om een structureel evenwicht zonder eenmalige ingrepen, zei de Begrotingsminister nog. Een aantal maatregelen zullen ook de jaren nadien opbrengen 

De sp.a-vice-premier kondigde ook aan dat de 7,4 miljard NMBS-schuld begin 2005 wordt overgenomen. PS-vice-premier Laurette Onkelinx vond het belangrijk dat er tot een herfinanciering van de sociale zekerheid beslist werd. Er komt ook een stookoliefonds en er worden maatregelen genomen in de non-profit-sector. Wat Justitie betreft, zal de regering kunnen tegemoetkomen aan alle noden en de gemaakte afspraken nakomen.

VLD-vice-premier Patrick Dewael wees erop dat er een geloofwaardige inspanning voor brandweer en civiele bescherming gebeurt door een verhoging met 15 procent van de middelen. Die zijn zowel bestemd voor de aankoop van materiaal en de vorming als voor een statuut voor vrijwillige brandweerlui.

Schijnhuwelijk wordt in het strafrecht ingeschreven en het verblijfsrecht na huwelijk of gezinshereniging is niet langer definitief. Er komt eerst een tijdelijk recht voor een periode van drie jaar. MR-vice-premier Didier Reynders beklemtoonde dat er geen bijkomende belastingen of heffingen worden doorgevoerd.  

De maatregel voor de bedrijfsvoertuigen treft de gebruiker niet. Aan de ruim 2 miljard lastenverlagingen - 500 miljoen partonale bijdragen en 1,5 miljard belastingverlaging - wordt niet geraakt.

Om tot het evenwicht in de begroting 2005 te komen, werden een aantal maatregelen in de tijd gespreid. In een aantal gevallen ging het om maatregelen die moeilijk meteen uit te voeren waren. Wat betreft het communautaire luik, het Institutionele Forum en Brussel-Halle-Vilvoorde, verwezen de vice-premiers naar de toespraak van Guy Verhofstadt in het parlement 

De federale ministerraad komt om 10.30 uur bijeen om de tekst goed te keuren die premier Verhofstadt dinsdagmiddag in Kamer en Senaat zal voorlezen.  

Nog voor het begin van de winter komt er dus een stookoliefonds. Het moet de hoge stookoliekosten voor de armste Belgen helpen dekken. Via het OCMW kunnen mensen met een leefloon er een beroep op doen. Premier Verhofstadt zal de oprichting van het fonds dinsdag in zijn beleidsverklaring vermelden.08:25 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-10-04

Vlaamse partijen ondertekenen wetsvoorstel - 11-10-04

Splitsing - Brussel-Halle-Vilvoorde

 

Eén van de vele anomaliën in het huidige federale België is het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Dit arrondissement strekt zich namelijk uit over het grondgebied van twee gewesten, Vlaanderen en Brussel-Hoofdstad, over twee gemeenschappen, de Vlaamse en de Franse, en ligt gedeeltelijk in de provincie Vlaams-Brabant en in het provincieloze gewest Brussel-Hoofdstad. Daarnaast is er een hemelsbreed verschil tussen het stedelijke karakter van Brussel en het eerder landelijke karakter van Halle-Vilvoorde. Het gewest Brussel-Hoofdstad maakt overigens volledig deel uit van het arrondissement.

 

 Gevolg is een arrondissement, dat voor een deel tweetalig is, en voor een deel strikt eentalig, terwijl het anderzijds zo groot is dat het amper nog handelbaar is. De logische oplossing is eenvoudig weg een splitsing van het arrondissement in twee nieuwe arrondissementen Brussel en Halle-Vilvoorde. Elk van deze twee arrondissement zou taalhomogeen zijn, terwijl ze noch de gewest-, noch de gemeenschaps-, noch de provinciegrenzen zouden overschrijden. De bestuurbaarheid zou bovendien sterk verbeteren, en het beleid aangepast aan het karakter van beide delen. Het spreekt voor zich dat samenwerking nog steeds noodzakelijk zou blijven.


10:29 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-10-04

Krant - Brussel deze Week 07-10-04 (2)

Toogenblik, de vrijgevochten meid van de pastoor

Dertig jaar folk, jazz, bluegrass, fusion en bakken zwaar bier

Haren :

 

Brosella en Dranouter in een notendop. De AB in miniatuur. En de Bierfeesten van Buggenhout Bos in het klein. Ergens daar tussenin portretteert zich Toogenblik, voorheen ‘t Sleutelgat, ex-fotoclub. Al dertig jaar trekpleister van talentjagers – geliefd door bruinekroeggenieters, miskend door overburen – viert de club voor het eerst boven en beneden feest. Als u beschaamd moet toegeven dat u er nog nooit geweest bent : nu zaterdag 9 oktober weet de Two Level Party u vriend aan huis te maken .Voor het volledige verslag ga naar ... http://Jantjedebelg2.skynetblogs.be


12:40 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Krant - Brussel deze Week 07-10-04 (1)

Pendelen tussen Op-Weule en De Linde

Haren :

Het is een cliché, maar het klopt : Haren is een dorp in de Stad. En het gemeenschapcentrum De Linde speelt daar complexloos – en terecht – op in. “ Terwijl bewoners hier even binnenwippen voor een kopietje of een fax; stoppen we ze een programmabrochure of strooibriefje in de handen.” Zegt de nieuwe centrumverantwoordelijke, Bernard Markey. Hij pendelt elke dag tussen Op-Weule in Sint-Lambrechts-Woluwe en De Linde in Haren en is als nieuwe Brusselaars blij verrast door het hoofdstedelijk vervoer. Wij peilden naar de impressies van een nieuwkomer.

 

Voor het volledige verslag ga naar... http://Jantjedebelg2.skynetblogs.be


11:50 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Van BeNeLux naar EU van 25 lidstaten

De term Benelux als geografische cluster voor België, Nederland en Luxemburg is bekend. Maar dat Benelux ook staat voor politieke en ambtelijke samenwerking tussen deze drie landen is minder geweten. Een samenwerking die startte in 1944 ter wegwerking grensbelemmeringen en het realiseren van een vrij verkeer van personen, goederen en diensten tussen de drie landen. Op 3 februari 1956 werden de banden nog nauwer aangehaald. In Den Haag ondertekenden de 3 landen het Verdrag tot instelling van de Economische Unie, zodat de Benelux een nog sterkere speler op de markt werd.

 

Link


08:22 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Lidstaten Europese Unie

Lidstaten :

 

België – Cyprus – Denemarken – Duitsland – Estland - Finland- Frankrijk – Griekenland – Hongarije – Ierland – Italië – Letland – Litouwen – Luxemburg – Malta – Nederland –Oostenrijk – Polen – Portugal – Slovenië – Slowakije – Spanje – Tsjechië - Verenigd Koninkrijk – Zweden

 

Kandidaat lidstaten :

 

Bulgarije – Kroatië – Roemenië - Turkije


Link

Start onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie van Turkije – 06/10/0

Koel welkom tot EU - 06/10/2004

 

Turkije mag onderhandelingen starten, maar toetreding kan nog 20 jaar duren

 

Turkije krijgt groen licht voor de onderhandelingen over de toetreding tot de Europese Unie, maar zal eerst 'grote schoonmaak' moeten houden. Dat is de boodschap die gisteren al lekte uit het langverwachte Turkije-rapport van eurocommissaris Gunther Verheugen.

 

Turkije moet de corruptie aanpakken, en ook de martelingen, discriminatie en ondemocratische structuren moeten verdwijnen. Het rapport stelt dat de definitieve toetreding tot de EU nog wel 15 tot 20 jaar kan duren, wat een stuk langer is dan eerdere voorspellingen. Veel Europeanen schrikken van het idee dat Turkije snel lid zou worden van de EU. Ik denk dat de commissie met dit tijdschema vooral haar burgers probeert gerust te stellen'', zegt Nail Alkan, voorzitter van de Turkse EU-werkgroep. Hij verwacht dat Turkije over tien jaar kan toetreden tot de Europese Unie. Maar met die late datum heeft de commissie ons ook een waarschuwing gegeven: Als jullie je huiswerk niet maken, kan de toetreding wel eens heel lang op zich laten wachten .''


08:20 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

06-10-04

50 jaar Belgische Televisie

Op 31 oktober 2003 werd de Vlaamse televisie 50 jaar. Een jaar lang werd dit evenement herdacht... en nu is het tijd voor een feestelijke afsluiter! Het unieke slotfeest vindt plaats op woensdag 6 oktober in het Antwerps Sportpaleis.

 

Het wordt een spetterende show vol verrassingen met sterren van vroeger en nu en dit alles onder de begeleiding van Het Groot Televisie-orkest.

50 jaar televisie


15:04 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-10-04

DHL en de nachtvluchten in de Noordrand

De noordrandgemeenten en meer bepaald de Harenaars hebben de meeste lawaaihinder maar hebben ermee leren leven. Het zijn vooral de Franstalige nieuwkomers die hier een lapje bouwgrond aan betaalbare prijzen hebben gekocht die protesteren en de werkgelegenheid van vooral Vlamingen in de regio in het gedrang brengen. In de eerste wereldoorlog legden de Duitsers op het Harenheideveld een vliegveld aan. Dit werd later door de Belgische overheid uitgebouwd tot de eerste nationale luchthaven die wegens uitbreidingsplannen verhuisde naar Zaventem en Melsbroek. Wij Harenaars kijken niet meer op als er een vliegtuig opstijgt of landt, maar een billelijk spreidingsplan voor zowel dag- als nachtvluchten boven de ganse regio rond Zaventem moet er komen. Het is niet omdat Haren met zijn iets meer dan 3000 inwoners een politiek lichtgewicht is dat de rijke Brusselaars uit de oostrand het altijd voor het zeggen moeten hebben.08:26 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-10-04

Toetreding van Turkije ???

België voor EU-onderhandelingen toetreding Turkije

 

De Belgische regering is van oordeel dat de onderhandelingen met Turkije over toetreding tot de Europese Unie van start moeten gaan indien de Europese Commissie komende woensdag 06-010-04 een positief rapport aflevert. Dat verklaarde minister van Sociale Integratie Christian Dupont zaterdag naar aanleiding van de opening van een tentoonstelling over de rol van de vrouw in de Turkse geschiedenis in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten. Het rapport van de Europese Commissie gaat over de democratische ontwikkelingen in Turkije.

België voor EU-onderhandelingen toetreding Turkije

Op basis van dat verslag moeten de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de EU in december beslissen of de toetredingsonderhandelingen met Turkije van start kunnen gaan. De Turkse minister van Cultuur en Toerisme Erkan Mumcu stelde in een korte inleiding dat de vrouwenrechten in Turkije overeenstemmen met de westerse normen. Volgens hem zullen de Belgen na een bezoek aan de tentoonstelling beter begrijpen dat Turkije zeer dicht bij Europa staat.


07:39 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |