12-10-04

Begroting in evenwicht - 6de jaar op rij - 12/10/04

Begroting 2005 is in evenwicht

 

Vanmiddag zal premier Verhofstadt de beleidsverklaring voorstellen.Het uitgebreide kernkabinet is er dinsdagmorgen, na 12 uur onderhandelen, in geslaagd een begroting in evenwicht te brengen en de beleidsverklaring op te stellen die premier Verhofstadt na de middag in Kamer en Senaat zal voorstellen. De begroting is voor de zesde maal op rij in evenwicht, benadrukte begrotingsminister Johan Vande Lanotte. Het gaat om een structureel evenwicht zonder eenmalige ingrepen, zei de Begrotingsminister nog. Een aantal maatregelen zullen ook de jaren nadien opbrengen 

De sp.a-vice-premier kondigde ook aan dat de 7,4 miljard NMBS-schuld begin 2005 wordt overgenomen. PS-vice-premier Laurette Onkelinx vond het belangrijk dat er tot een herfinanciering van de sociale zekerheid beslist werd. Er komt ook een stookoliefonds en er worden maatregelen genomen in de non-profit-sector. Wat Justitie betreft, zal de regering kunnen tegemoetkomen aan alle noden en de gemaakte afspraken nakomen.

VLD-vice-premier Patrick Dewael wees erop dat er een geloofwaardige inspanning voor brandweer en civiele bescherming gebeurt door een verhoging met 15 procent van de middelen. Die zijn zowel bestemd voor de aankoop van materiaal en de vorming als voor een statuut voor vrijwillige brandweerlui.

Schijnhuwelijk wordt in het strafrecht ingeschreven en het verblijfsrecht na huwelijk of gezinshereniging is niet langer definitief. Er komt eerst een tijdelijk recht voor een periode van drie jaar. MR-vice-premier Didier Reynders beklemtoonde dat er geen bijkomende belastingen of heffingen worden doorgevoerd.  

De maatregel voor de bedrijfsvoertuigen treft de gebruiker niet. Aan de ruim 2 miljard lastenverlagingen - 500 miljoen partonale bijdragen en 1,5 miljard belastingverlaging - wordt niet geraakt.

Om tot het evenwicht in de begroting 2005 te komen, werden een aantal maatregelen in de tijd gespreid. In een aantal gevallen ging het om maatregelen die moeilijk meteen uit te voeren waren. Wat betreft het communautaire luik, het Institutionele Forum en Brussel-Halle-Vilvoorde, verwezen de vice-premiers naar de toespraak van Guy Verhofstadt in het parlement 

De federale ministerraad komt om 10.30 uur bijeen om de tekst goed te keuren die premier Verhofstadt dinsdagmiddag in Kamer en Senaat zal voorlezen.  

Nog voor het begin van de winter komt er dus een stookoliefonds. Het moet de hoge stookoliekosten voor de armste Belgen helpen dekken. Via het OCMW kunnen mensen met een leefloon er een beroep op doen. Premier Verhofstadt zal de oprichting van het fonds dinsdag in zijn beleidsverklaring vermelden.08:25 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.