27-09-04

27 September - Feestdag van de Franse Gemeenschap

Feestdag van de Franse Gemeenschap; ter herdenking van de overwinning (in 1830) van de patriotten op de Hollandse troepen in het Park van Brussel.

Beschrijving van het embleem

Gekwartierd, in II en III de Iris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in I en IV de Paulushaan van de Franse Gemeenschap


Rond 1830 bestond er in katholieke en liberale kringen ontevredenheid over de regering van Willem I. Ook waren de levensomstandigheden van de lagere klasse allesbehalve goed te noemen, hoewel het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden op dat moment tot de welvarendste landen ter wereld behoorde. Een groep Franse annexionisten 'Les amis du Peuple' met medewerkers in Brussel (bv. Alexandre Gendebien uit Bergen) stak echter het vuur aan de lont. Tijdens de zomer van 1830 werd door deze groep overal in Brussel geagiteerd tegen Willem I. Het hoogtepunt moest 25 augustus worden. Een dag na de verjaardag van de koning (24 augustus) werd in de Muntschouwburg de opera 'De Stomme van Portici' opgevoerd. Na de aria 'Amour sacréé de la patrie', braken relletjes uit in de stad. Een menigte trok plunderend door de straten. De Franse vlag werd gehesen aan het stadhuis. Twee medewerkers van de krant 'Le courrier des Pays-Bas' verwijderden echter de vlag en lieten een nieuwe vlag maken met de vroegere Brabantse kleuren zwart, oranje-geel en rood. Een staatsgreep met als doel annexatie bij Frankrijk was tijdelijk afgewend.

 

In de dagen na 25 augustus keerde een betrekkelijke rust terug in de stad, maar toch vonden er in de industriegebieden van Brussel plunderingen plaats door de arbeidersklasse. De hogere burgerij voelde zich niet op zijn gemak en richtte een burgerwacht op onder leiding van Baron van der Linden d'Hoogvorst. Deze maatregel werd als noodzakelijk aangevoeld omdat de koning en de regering aarzelden maatregelen te treffen. In Holland bleek er weinig animo te zijn om het zuidelijk deel van het koninkrijk te behouden wegens de economische overmacht van het katholieke zuiden. Willem I stuurde zijn zonen Willem en Frederik met een leger van 6000 man naar Brussel. Dit leger stootte echter niet door tot in de stad en bleef afwachten in Vilvoorde. Ondertussen was ook in de streek rond Luik de revolutie uitgebroken In het Luikerland ijverde men voor een volledige annexatie van het Zuiden door Frankrijk. Luikse revolutionairen besluiten daarom de acties van de Franse annexionisten in Brussel zelf te gaan steunen en trekken op 7 september de stad binnen. Ondertussen komen er ook alsmaar meer Franse 'vrijwilligers' in Brussel aan. In het geheim hadden de Franse annexionisten in Brussel onderhandelingen aangeknoopt met koning Louis-Philippe van Frankrijk om militaire steun uit Frankrijk te krijgen. Die steun kwam echter niet opdagen omdat de Franse koning de annexionisten met loze beloften afscheepte daar hij besefte dat een Franse militaire interventie een oorlog kon ontketenen in Europa.

 

Om toch enigszins hun belangen te verdedigen richten de leden van de burgerij een 'Commissie voor Openbare Veiligheid' op die echter vlug uit elkaar valt door intern gekrakeel. Op 20 september wordt het stadhuis bezet en de annexionistisch gezinde revolutionairen richten een 'voorlopig bewind' op, met o.a. Charles Rogier. Na deze duidelijke staatsgreep krijgt het Hollandse leger bevel om de opstand gewapenderhand te onderdrukken. Vele leiders van de revolutionaire beweging vluchten hals over kop uit Brussel weg. Het Hollands leger neemt stelling in de Warande en probeert zonder bloedvergieten de stad in te nemen. Door deze twijfelende houding van de Prins van Oranje organiseert het verzet zich opnieuw en worden barrikades opgetrokken rond de Warande om het Hollands leger in te sluiten. Na enkele dagen van gevechten rond het koninklijk park blijkt plotseling op 27 september dat het Hollands leger de nacht voordien Brussel verlaten heeft. Hierdoor komt een einde aan de gevechten en wordt kort daarna een officiëel 'Voorlopig Bewind' aangesteld. Weldra hebben de revolutionairen het gehele zuidelijk deel van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden in handen.

 

Aangezien een annexatie door Frankrijk (wat het doel van de annexionistische revolutionairen was) door de Europese grootmachten niet aanvaard wordt, wordt een nieuwe staat opgericht, het koninkrijk België.23:15 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-09-04

Copyright - Blogtips

 

Copyright


Tijdens het surfen op de blogjes..
kwam ik tot mijn grote verbazing een blogje tegen..
dat zowel het
'welkoms-logo' van mijn dagboekje..
als het
'linken-logo' van Blog Tips op zijn blogje had staan !

Deze dingen zijn zeer herkenbaar..
vermits ik ze zelf ontworpen heb in PSP

Ik geef er niet om, dat dingen gebruikt worden..
maar ik zou het wel op prijs stellen,
indien me dit eerst gevraagd werd !

 

 

(zie reacties)17:33 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

22-09-04

Rondleiding van de Grote Markt en omgeving

De Golden Site – van de Grote Markt en omgeving te Brussel

KLIK HIER

Grote Markt 

De Grote Markt is één van 's werelds mooiste stadspleinen. Elke toerist vindt het schitterend. Schrijvers zoals Victor Hugo en Baudelaire waren ook onder de indruk van de schoonheid van het plein. De herkomst van de Grote Markt is een beetje vreemd. Op de plek waar nu de markt is gevestigd lag vroeger een zandbank. De rivier de Senne liep er door heen.

Er waren twee groepen die aanspraak maakten op het stuk grond. Uiteindelijk kreeg één groep het in handen en die maakten er de lage markt van. In de 12de eeuw was Brussel al een bloeiende stad die profiteerde van de handel tussen Brugge en Engeland. Zo werd er Franse wijn, Engelse wol en Duits bier verhandeld. 

Tijdens de middeleeuwen werden er kleine huizen aan de zijkanten van de markt opgetrokken. Vanaf de 14de eeuw kwamen er rijke mensen wonen die er grote herenhuizen lieten neerzetten. Langzamerhand groeide de markt uit tot een administratief centrum.

In 1402 werd begonnen met de bouw van het stadhuis. In die periode was het plein al erg belangrijk, alle belangrijke vergaderingen en bijeenkomsten werden hier gehouden. Door de eeuwen heen werden alle houten huizen vervangen door stenen huizen die werden bewoond door mensen die lid waren van de gilden.

Op 13 augustus 1695 werd het prestigieuze plein gebombardeerd door de Fransen. Tussen 1695 en 1700 lieten de gilden alle huizen aan het plein herbouwen. Ook het zwaarbeschadigde stadhuis werd gerepareerd. In de 18de en 19de eeuw werden de meeste huizen aan het plein privé bezit. Er werd toen ook besloten dat er weinig tot niks gedaan mocht worden aan de buitenkant van de huizen.

Vandaag de dag is de Grote Markt de grootste toeristische attractie van Brussel. Duizenden mensen bezoeken het plein en zetelen zich daarna op één van de vele terrassen. Op het plein worden ook veel muziekmanifestaties gehouden. Het meest fameuze evenement dat hier plaats vindt is de zogenaamde Ommegang, een historische processie in het begin van de maand juli.

LINK07:31 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-09-04

Brusselaars en hun Geschiedenis

De geschiedenis van de Stad Brussel wordt in het Museum van de Stad Brussel Broodhuis voorgesteld aan de hand van stukken uit de rijke verzameling.

 

De eerste stadskern van Brussel ontwikkelde zich in een driehoekig gebied dat werd begrensd door de zone van de eilanden in de Zenne, waar al vóór 979 een vesting was gebouwd, de Treurenberg met de Sint-Michielskerk en de nieuwe burcht uit de 11de eeuw op de Koudenberg. Omstreeks 1100, omringde deze kleine agglomeratie zich met een omwalling. Kerken en hospitalen werden gebouwd en al gauw groeide de lakenindustrie uit tot de belangrijkste pijler van de economie.

 

In 1229 was de Stad voldoende belangrijk en onafhankelijk geworden, om van de hertog van Brabant een handvest te bekomen, welke haar een zekere graad van autonomie waarborgde. In de XIVde eeuw betrokken de schepenen een huis op het marktplein, de latere Grote Markt. Brussel was op weg om de hoofstad van het hertogdom Brabant te worden. In 1356 wordt ze, na een kortstondige bezetting door de hertog van Vlaanderen, bevrijd door Everaert t 'Serclaes die voor deze heldendaad nog altijd vereerd wordt.

 

Op het einde van deze eeuw kende de Stad een economisch verval dat nog zou toenemen in de daarop volgende eeuw. Niettemin werd het Stadhuis, een meesterwerk ter ere van de gemeentelijke autonomie gebouwd. Tegelijkertijd lieten de hertogen van Bourgondië, opvolgers van de hertogen van Brabant, een paleis bouwen op de Koudenberg als symbool van hun macht. Begin van de XVIde eeuw werd de eerste postdienst opgericht : de keizerlijke koerierdienst Thurn und Taxis. De inhuldiging van het kanaal van Willebroek in 1561 was de laatste heuglijke gebeurtenis vóór het begin van de godsdienstoorlogen. De komst van Aartshertogen Albrecht en Isabella op het einde van de eeuw betekende het begin van een nieuwe periode van voorspoed.

 

Brussel werd meer dan ooit de hoofdstad van de Nederlanden, de centrale instellingen van de regering kwamen er zich definitief vestigen. De vernieling van de Grote Markt in 1695 betekende het einde van een tijdperk maar haar wederopbouw was een prachtige stedenbouwkundige onderneming. De Grote Markt werd een meesterwerk van de barokke architectuur zoals wij ze nu nog kunnen bewonderen.

 

De geschiedenis van Brussel in de XVIIIde en XIXde eeuw was vooral deze van de hoofdstad van het land. Op een korte bezetting na door de legers van de Franse koning Lodewijk XV was Brussel de vredige verblijfplaats van de gouverneur Karel van Lotharingen. Architecturale gehelen van sierlijk classicisme verfraaiden het stadsgezicht : het Sint-Michielsplein (nu het Martelarenplein), het Koningsplein en de wijk rond het Warandepark. In 1789 speelde Brussel een beslissende rol in de Brabantse Omwenteling. Eerst heroverd door de Oostenrjkers en daarna aangehecht bij het revolutionnaire Frankrijk, verloor ze haar autoriteit over de omliggende gemeenten en werd ze een eenvoudige hoofdplaats van een departement.

 

In 1800 telde de Stad nauwelijks 70 000 inwoners. Haar uitzicht onderging vele veranderingen : de stadsomwallingen van de XIVde eeuw werden vervangen door grote lanen; de openbare verlichting op gas deed haar intrede.

Brussel werd tegelijk de stuwende kracht en het toneel van de Belgische revolutie van 1830 die van het land een onafhankelijke staat maakte. De komst van Leopold I werd gevolgd door de inhuldiging van het kanaal Brussel-Charleroi en de oprichting in 1834 van de "Université Libre de Bruxelles".

 

De Stad werd een politiek centrum en een smeltkroes van ideeën onder meer door de aanwezigheid van beroemde bannelingen zoals Victor Hugo en Karl Marx. Tegelijk werden grote werken aangevat die Brussel in een hoofdstad met een indrukwekkende architectuur herschiepen. Denken jullie maar aan het overwelven van de Zenne, het aanleggen van de centrale lanen, het bouwen van het gerechtshof,...

 

Einde XIXde eeuw ontstond de" Art Nouveau" stijl in Brussel. Het aantal inwoners bedroeg toen 200 000. Begin XXde eeuw hebben grote infrastructuurwerken nl. de Noord-Zuidverbinding en de annexatie in 1921 van Laken, Haren en Neder-Over-Heembeek het uitzicht van de Stad grondig veranderd.

 

Vandaag is Brussel een belangrijke internationale stad. De zetels van de Europese instellingen, de NATO en meer dan 500 NGO's (Niet Gouvernementele Organisaties) zijn er gevestigd. Ze is de eerste economische pool van het land en haar haven is de vijfde van België. Het is eveneens een kosmopolitische stad met immigratie overwegend uit het Middelandsezeegebied.

 

Het jaar 2000 was heel bijzonder voor Brussel, ze was culturele hoofdstad van Europa en verscheidene wedstrijden van het voetbaltornooi Eurofoot werden op haar grondgebied gespeeld.

 

In 2001, van 1 juli tot 31 december, nam België het voorzitterschap waar van de Europese Unie. Eveneens is op de top van Nice beslist dat alle Europese Topvergaderingen voortaan zouden doorgaan in Brussel.

Meer
Meer

20:02 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

13-09-04

Skynet Customer Care Service 13-09-04


Beste,

Allereerst zouden we u willen bedanken voor uw feedback. Uw opmerkingen helpen ons zeker om onze dienstverlening aan u en al onze andere surfers gevoelig te verbeteren.

Waarschijnlijk waren er tijdelijke netwerk problemen.

Dit is nu opgelost.

We hopen dat u onze site trouw blijft en dat we u als regelmatige bezoeker mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groeten,
Barbara Dessers

Skynet Customer Care Service
Carlistraat 2
1140 Brussel


contactnl@team.skynet.be


12:10 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-09-04

Tijdelijke uitsluiting 09-09-04 omstreeks 17 u.

contactnl@team.skynet.be
Onderwerp : Toegang tot mijn Bloggen - Jantjedebelg.s... 

Dag B….,

 

Tot mijn grote spijt heb ik moeten vaststellen dat mij de toegang tot mijn twee skynetblogs die U ooit zelf voor mij hebt aangemaakt geweigerd worden. Ik zie niet in voor welke reden of zo er één zou zijn dat men het mij laat weten.

 

Dit is de tekst die telkens verschijnt bij het openen van de blog :

 

Forbidden

You don't have permission to access / on this server.

 

Ik heb veel tijd in de opbouw ervan gestoken en zo bruusk uitgesloten te worden zonder één woordje uitleg kan niet. Ik ben er echt van overtuigd dat er niets mis is met de gedragscode of zo ??

 

Dank U bij voorbaat en groetjes,

 

 

Jantjedebelg

 

Na dit E-mailtje werd de verbinding gelukkig hersteld.18:49 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

03-09-04

6de BELGIAN BEER WEEKEND Grote Markt – Brussel

Van vrijdag 3 tot en met zondag 5 september 2004 organiseren de Belgische Brouwers en de Ridderschap van de Roerstok der Brouwers, in samenwerking met de Stad Brussel, de 6de editie van het BELGISCH WEEKEND VAN HET BIER op de Grote Markt te Brussel.

 

Een ruim aanbod van kleine, middelgrote en grote Belgische brouwerijen stellen er hun meest uitgelezen bieren voor. De toegang is gratis en de prijzen van het bier democratisch!

 

Bent u zelf een overtuigd bierliefhebber en wenst u iets nieuws te proeven? Of wist u écht niet dat België het meest diverse aanbod aan unieke biertypes en -merken in de wereld heeft? Misschien wenst u gewoon een gezellige babbel te slaan met de brouwer van uw geliefkoosd biermerk? Of bent u een liefhebber van ‘terrasjes doen’ en een heerlijk Belgisch biertje degusteren op het mooiste marktplein ter wereld lijkt u wel wat?

 

Noteer vandaag nog de data in uw agenda:

vrijdag 3 september van 18 tot 22 uur,

zaterdag 4 september van 11 tot 22 uur en

zondag 5 september van 11 tot 20 uur.

 

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.

 

Belgisch Bier
BELGISCH WEEKEND VAN HET BIER

17:21 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |