16-09-04

Brusselaars en hun Geschiedenis

De geschiedenis van de Stad Brussel wordt in het Museum van de Stad Brussel Broodhuis voorgesteld aan de hand van stukken uit de rijke verzameling.

 

De eerste stadskern van Brussel ontwikkelde zich in een driehoekig gebied dat werd begrensd door de zone van de eilanden in de Zenne, waar al vóór 979 een vesting was gebouwd, de Treurenberg met de Sint-Michielskerk en de nieuwe burcht uit de 11de eeuw op de Koudenberg. Omstreeks 1100, omringde deze kleine agglomeratie zich met een omwalling. Kerken en hospitalen werden gebouwd en al gauw groeide de lakenindustrie uit tot de belangrijkste pijler van de economie.

 

In 1229 was de Stad voldoende belangrijk en onafhankelijk geworden, om van de hertog van Brabant een handvest te bekomen, welke haar een zekere graad van autonomie waarborgde. In de XIVde eeuw betrokken de schepenen een huis op het marktplein, de latere Grote Markt. Brussel was op weg om de hoofstad van het hertogdom Brabant te worden. In 1356 wordt ze, na een kortstondige bezetting door de hertog van Vlaanderen, bevrijd door Everaert t 'Serclaes die voor deze heldendaad nog altijd vereerd wordt.

 

Op het einde van deze eeuw kende de Stad een economisch verval dat nog zou toenemen in de daarop volgende eeuw. Niettemin werd het Stadhuis, een meesterwerk ter ere van de gemeentelijke autonomie gebouwd. Tegelijkertijd lieten de hertogen van Bourgondië, opvolgers van de hertogen van Brabant, een paleis bouwen op de Koudenberg als symbool van hun macht. Begin van de XVIde eeuw werd de eerste postdienst opgericht : de keizerlijke koerierdienst Thurn und Taxis. De inhuldiging van het kanaal van Willebroek in 1561 was de laatste heuglijke gebeurtenis vóór het begin van de godsdienstoorlogen. De komst van Aartshertogen Albrecht en Isabella op het einde van de eeuw betekende het begin van een nieuwe periode van voorspoed.

 

Brussel werd meer dan ooit de hoofdstad van de Nederlanden, de centrale instellingen van de regering kwamen er zich definitief vestigen. De vernieling van de Grote Markt in 1695 betekende het einde van een tijdperk maar haar wederopbouw was een prachtige stedenbouwkundige onderneming. De Grote Markt werd een meesterwerk van de barokke architectuur zoals wij ze nu nog kunnen bewonderen.

 

De geschiedenis van Brussel in de XVIIIde en XIXde eeuw was vooral deze van de hoofdstad van het land. Op een korte bezetting na door de legers van de Franse koning Lodewijk XV was Brussel de vredige verblijfplaats van de gouverneur Karel van Lotharingen. Architecturale gehelen van sierlijk classicisme verfraaiden het stadsgezicht : het Sint-Michielsplein (nu het Martelarenplein), het Koningsplein en de wijk rond het Warandepark. In 1789 speelde Brussel een beslissende rol in de Brabantse Omwenteling. Eerst heroverd door de Oostenrjkers en daarna aangehecht bij het revolutionnaire Frankrijk, verloor ze haar autoriteit over de omliggende gemeenten en werd ze een eenvoudige hoofdplaats van een departement.

 

In 1800 telde de Stad nauwelijks 70 000 inwoners. Haar uitzicht onderging vele veranderingen : de stadsomwallingen van de XIVde eeuw werden vervangen door grote lanen; de openbare verlichting op gas deed haar intrede.

Brussel werd tegelijk de stuwende kracht en het toneel van de Belgische revolutie van 1830 die van het land een onafhankelijke staat maakte. De komst van Leopold I werd gevolgd door de inhuldiging van het kanaal Brussel-Charleroi en de oprichting in 1834 van de "Université Libre de Bruxelles".

 

De Stad werd een politiek centrum en een smeltkroes van ideeën onder meer door de aanwezigheid van beroemde bannelingen zoals Victor Hugo en Karl Marx. Tegelijk werden grote werken aangevat die Brussel in een hoofdstad met een indrukwekkende architectuur herschiepen. Denken jullie maar aan het overwelven van de Zenne, het aanleggen van de centrale lanen, het bouwen van het gerechtshof,...

 

Einde XIXde eeuw ontstond de" Art Nouveau" stijl in Brussel. Het aantal inwoners bedroeg toen 200 000. Begin XXde eeuw hebben grote infrastructuurwerken nl. de Noord-Zuidverbinding en de annexatie in 1921 van Laken, Haren en Neder-Over-Heembeek het uitzicht van de Stad grondig veranderd.

 

Vandaag is Brussel een belangrijke internationale stad. De zetels van de Europese instellingen, de NATO en meer dan 500 NGO's (Niet Gouvernementele Organisaties) zijn er gevestigd. Ze is de eerste economische pool van het land en haar haven is de vijfde van België. Het is eveneens een kosmopolitische stad met immigratie overwegend uit het Middelandsezeegebied.

 

Het jaar 2000 was heel bijzonder voor Brussel, ze was culturele hoofdstad van Europa en verscheidene wedstrijden van het voetbaltornooi Eurofoot werden op haar grondgebied gespeeld.

 

In 2001, van 1 juli tot 31 december, nam België het voorzitterschap waar van de Europese Unie. Eveneens is op de top van Nice beslist dat alle Europese Topvergaderingen voortaan zouden doorgaan in Brussel.

Meer
Meer

20:02 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Leuke link! Ken je deze link: http://www.belgiumview.com

Gepost door: M&G | 16-09-04

De commentaren zijn gesloten.