22-07-04

Het Vlaamse Gewest

Vlaams Gewest, deelstaat van België. 13 522 vierkante kilometer, 5 940 251 (2000 schatting) inw. (bevolkingsdichtheid: 438 personen per vierkante kilometer (1999 schatting)) Hoofdstad Brussel. Het gewest omvat het grondgebied van de provincies Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen en valt samen met het Nederlandse taalgebied van België. Het Vlaams Gewest werd als zodanig erkend in 1970 bij art. 107 quater (het huidige art. 3) van de Grondwet en kreeg rechtspersoonlijkheid bij de Wet van 8 aug. 1980. Het Vlaams Parlement is de wetgevende assemblée voor zowel gewest- als gemeenschapsaangelegenheden (zie gemeenschap, gewest). De Vlaamse regering oefent de uitvoerende macht uit. Ze is gevestigd te Brussel en telt maximaal elf ministers. Ze wordt gekozen door, maar niet noodzakelijk uit het Vlaams Parlement met toepassing van het klassieke meerderheidsbeginsel, volgens hetwelk de politieke partijen die in het parlement een meerderheid van zetels hebben, een coalitie sluiten en de regering samenstellen. De regering duidt uit haar leden een voorzitter, minister-president genoemd, aan. Deze benoeming wordt door de Koning bekrachtigd. De regering oefent de uitvoerende macht uit door middel van besluiten. Ze is als college en ieder van haar leden individueel verantwoording verschuldigd aan het parlement. De regering heeft recht van initiatief in het parlement en zij bekrachtigt de decreten (zie decreet). Haar besluiten worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.


Meer

08:34 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.