10-07-04

Neder-Over-Heembeek onze overbuur aan het kanaal

Neder-Over-Heembeek, ligt ten noorden van Brussel dat krachtens een wet van 30 maart 1921 werd ingelijfd bij het grondgebied van de Stad Brussel.

De bedoeling van de aanhechting van Laken, Haren en Heembeek was "Bruxelles Port de Mer".

De deelgemeente Neder-Over-Heembeek heeft een oppervlakte van 432 ha, 54 a en 81 ca. Samen met de Mutsaardwijk (189 ha 16 a) is Heembeek-Mutsaard even groot als Haren (621 ha 70 a 81 ca).

Heembeek-Mutsaard situeert zich ten Noorden van de Brusselse Agglomeratie en wordt begrensd in het Oosten door het zeevaartkanaal Charleroi - Willebroek, in het Zuid-Westen door de autostrade Brussel-Boom - Antwerpen en het Koninklijk domein van Laken, in het Noord-Oosten door Koningslo (Vilvoorde) en Strombeek-Bever (Grimbergen).

Heembeek-Mutsaard telt ongeveer 23.000 inwoners, Neder-Over-Heembeek ongeveer 14.000.

Neder-Over-Heembeek is hoofdzakelijk een residentiële wijk en een dorp met veel contrasten en veel gezichten. Dat merk je als je Neder-Over-Heembeek binnenrijdt.
Kom je via Haren - Vilvoorde langs de Buda-brug Heembeek binnen, maak je kennis met de industriezone langs het kanaal en de verschillende havenactiviteiten die er plaats vinden. Je wordt er ook geconfronteerd met het afval dat we in Brussel produceren en weggooien. Rijdt je langs het Militair Hospitaal naar de dorpskern, dan zie je het meest landelijk gedeelte van Heembeek.
Neder-Over-Heembeek heeft nog mooie landschappen met wilde grasvelden gescheiden door bosjes met vooral wilgen, verstoken groene plekjes, aardewegeltjes, een rijke fauna en flora.
Kom je vanuit het centrum (Van Praetbrug) Heembeek binnen ontdek je Heembeek als suburbaan woondorp, met hoog- en laagbouw, alleenstaande villa’s en rijwoningen, flatgebouwen en een diversiteit van sociale woningen (Versailleslaan en Mariëndaal).

De eigenheid van Neder-Over-Heembeek gekenmerkt door :

  • Een sterk wijkgebonden gemeenschapsleven dat zich uitdrukt in een talrijk en levend verenigings- en dorpsleven. De talrijke jubilea en vieringen zijn hiervan het bewijs
  • De omgevingsfactoren
    De fysische woonomgeving bepaalt in sterke mate de woonkwaliteit en de leefbaarheid. We denken aan de vervuilingsgraad (lucht- water- en bodemverontreiniging, lawaaihinder); de ruimtelijke infrastructuur (groenvoorziening, aanwezigheid van speelruimten); de nabijheid van de industriezone; de ruimtelijke geslotenheid t.o.v. de rest van de Brusselse Agglomeratie; de oprukkende stad (verstedelijking).
  • De geografische ligging
  • Het culturele aanbod in de rand

Het Gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard speelt hierop in en kiest voor een plaatsgebonden aanpak.
Als pluralistische instelling van en voor inwoners uit Heembeek-Mutsaard stelt het zich tot doel het Vlaams gemeenschapsleven in Neder-Over-Heembeek en in de Mutsaardwijk en het welzijn van de bevolking te bevorderen.

Deze opdracht krijgt gestalte in een globaal programma en steunt op de pijlers: onthaal van, informatie en dienstverlening aan burgers en verenigingen.
Het Gemeenschapscentrum ondersteunt het dynamisch verenigings- gemeenschaps- en dorpsleven. Een belangrijk instrument in de gedecentraliseerde onthaalwerking is ons maandelijks tijdschrift Uilenspiegel. Vlamingen moeten zich hier thuisvoelen.
Culturele activiteiten en uitstraling, educatie en vorming.
Inspelen op de lokale gebeurtenissen is en blijft het uitgangspunt bij het programmeren van culturele en vormingsactiviteiten (Heembeekse Zondagen, Dolle Dorpsdagen, tentoonstellingen ...) De gemeenschapsrelatie en de plaatselijke werkingsverbanden zijn hierbij belangrijk
Belangenbehartiging en actie.
Vanuit de gedachte dat stedenbouw en ruimtelijke ordening, leefmilieu vooral te maken hebben met de bevolking en het stedelijk weefsel speelt de werkgroep leefmilieu van het gemeenschapscentrum Heembeek-Mutsaard een dynamische rol in de belangenbehartiging en de actie voor een betere leef- en woonkwaliteit in Neder-Over-Heembeek.


21:32 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.