22-07-05

 

 

 

 

 

Hoofdthema’s :

 

 

Alles over de Belgische Staat

De Provincies

Info over Steden en Dorpen

De Media

Link ook via de logo's - vlaggen en wapenschilden

Mijn Favorieten

Mijn Archief

De grote informatiebron van deze blog


Op deze site vindt u de markantste meestal terugkerende nieuwsfeiten en evenementen over België binnen een volledige jaarcyclus. Ontdek ook Brussel Stad en haar deelgemeente Haren.

Klik op de foto’s voor een grotere versie
15:08 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De Brabançonne

Belgisch volkslied, tijdens de Belgische Revolutie (1830) gecomponeerd door Frans van Campenhout op een tekst van Jenneval-Dechet. De oorspronkelijke Franse tekst (Qui l'aurait cru? de l'arbitraire...), die beledigend was voor Nederland, werd in 1860 vervangen door een tekst van Charles Rogier (Après des siècles d'esclavage...). De Nederlandse tekst (O dierbaar België, o heilig land der vadren...) werd pas in 1938 officieel goedgekeurd.

 

 

 

 

 


O dierbaar België,
o heilig land der Vadren,
onze ziel en ons hart zijn U gewijd.
Aanvaard ons kracht en bloed van ons adren,
wees ons doel in arbeid en in strijd.
Bloei, o land, in eendracht niet te breken;
wees immer U zelf en ongeknecht.
Het woord getrouw dat ge onbevreesd moogt spreken.
Voor Vorst, voor vrijheid en voor recht.
Het woord getrouw dat ge onbevreesd moogt spreken.
Voor Vorst, voor vrijheid en voor recht.
Voor Vorst, voor vrijheid en voor recht.
Voor Vorst, voor vrijheid en voor recht.

Afbeelding:Loudspeaker.png MIDI bestand (5kB)

Afbeelding:Loudspeaker.png AU bestand (beste kwaliteit) (570kB)
      partituur met Nl tekst (pdf file)

15:08 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

21-07-05

Nationale feestdag lokt 750.000 bezoekers

Vanavond werd de nationale feestdag met vuurwerk afgesloten. Zo'n 60.000 mensen kwamen een kijkje nemen in de buurt van de Kruidtuin en het Rogierplein. In totaal kwamen 750.000 bezoekers opdagen.

 

De trouwe Belgen die in de buurt van het Kruidtuinpark kwamen opdagen om 175 jaar België en 25 jaar federalisme te vieren, werden getracteerd op een pittige regenbui. Toch kon dat de pret niet bederven.

 

Pronkstuk van heel het feest was de boot die langzaam van de Kruidtuin naar het Rogierplein vaarde. Er speelde zich op het Rogierplein ook een spektakel af in het teken van 175 jaar België en 25 jaar federalisme maar die werd voor een deel door de regen afgeblazen. Het militair défilé mocht op het meeste succes rekenen.

 

In totaal zakten ongeveer 750.000 mensen naar de hoofdstad af om de vieringen bij te wonen. Volgens de politie vielen er geen noemenswaardige incidenten op te tekenen.


23:42 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

België Feest - Tijd voor ontmoetingen

België viert de 175e verjaardag van zijn onafhankelijkheid en de 25e verjaardag van het federalisme.

 

Bezoek de officiële site www.175-25.be en volg alle evenementen op de voet. 

Belgium View

 

Begin elk bezoek op het internet met een verrassend stukje België. Om dit blad te bezoeken Klik Hier. Voor een overzicht van alle views op één blad Klik Hier.

 

Meer over België op deze Site Klik Hier


18:57 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Toespraak van Z.M. de Koning, ter gelegenheid van 21 juli 2005

Dames en Heren,

 

Vandaag zijn wij in de eerste plaats in gedachten bij de onschuldige slachtoffers van de terroristische aanslagen in Londen, en bij hun families. Die barbaarse terreurdaden betekenen een regelrechte agressie tegen de fundamentele waarden van onze democratische samenlevingen.

 

Maar ook vandaag staan de Koningin en ikzelf erop U een fijne Nationale Feestdag toe te wensen. Dit jaar immers, viert ons land 175 jaar België en 25 jaar federalisme.

 

Wij hebben bewondering voor de grote verscheidenheid en de kwaliteit van de feesten die voor deze herdenking worden georganiseerd. Eens te meer stellen we vast dat onze lokale tradities ontelbaar zijn, dat ons verenigingsleven blijft bloeien, en het geeft ons een gevoel van terechte fierheid. Vanzelfsprekend kijken we tijdens deze feestelijke dagen bewonderend naar ons rijk verleden, maar het is ook wijs onze aandacht op de toekomst te richten en op de nieuwe uitdagingen die zich aandienen.

 

In dat verband ben ik getroffen geweest door vijf houdingen en reacties die velen onder U de jongste maanden hebben gehad. Ze houden heel wat positiefs in voor de toekomst.

 

De eerste houding heeft betrekking op ons land. Tijdens mijn contacten met talloze personen in alle hoeken van België hebben velen mij hun bezorgdheid medegedeeld omtrent de eenheid van het land. Het kwam telkens als een leidmotief terug. Ik ben dan ook niet verrast geweest door de bevindingen van een opiniepeiling betreffende onze gemeenschappelijke toekomst. Ze werd gehouden in maart jongstleden. Op de vraag: “Moet België, volgens U, één blijven” heeft 87 % bevestigend geantwoord en dat percentage was vrijwel hetzelfde in onze drie gewesten.

 

Alhoewel 13 % het tegenovergestelde denkt, en dat soms luidruchtig te kennen geeft, mag men toch niet vergeten dat de overgrote meerderheid van onze bevolking de eenheid aankleeft.

 

De tweede houding slaat op de verdraagzaamheid. Het gaat hier om de herdenking, op 8 mei jongstleden, van de 60ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa, en van de bevrijding van de kampen. Tijdens de plechtigheid aan de Congreskolom overhandigde een veteraan de fakkel aan een jongere en dat symbolisch gebaar heeft mij getroffen. Nadien, tijdens de receptie in het Parlement, heb ik met talrijke veteranen gesproken maar ook met veel jongeren die vastbesloten bleken onze waarden van verdraagzaamheid en van democratie in de toekomst te verdedigen, net zoals de ouderen dat hebben gedaan.

 

Nu extremisme van alle soort zowat overal in Europa de kop opsteekt is dat engagement van de jongeren betekenisvol en een bevestiging van de stevige verankering van onze democratische gedrevenheid.

 

De derde houding staat in verband met de dialoog. In de loop van dit jaar werden verscheidene manifestaties door zowel de burgerlijke overheden als de vertegenwoordigers van de verschillende godsdiensten en filosofische overtuigingen gezamenlijk bijgewoond. Het betrof ofwel een bijeenkomst om samen na te denken over thema’s als xenofobie, en onverdraagzaamheid, ofwel een plechtigheid om hulde te betuigen aan de slachtoffers van een ramp. Die ontmoetingen, die gemeenschappelijke ceremonieën, getuigen van een gesteldheid om in dialoog te gaan en weerspiegelen eerbied voor de overtuiging van eenieder.

 

Overigens, heeft de talrijke aanwezigheid, zij aan zij, van Staatshoofden en Regeringsleiders en van vertegenwoordigers van grote godsdiensten, op de begrafenisplechtigheid van Paus Johannes Paulus II, mij ook sterk getroffen.

 

 

Een vierde houding ontwikkelde zich als een spontane reactie begin dit jaar. Wij zijn allen getuige geweest van de vreselijke Tsunami die Zuidoost-Azië heeft getroffen. Een buitengewoon elan van edelmoedigheid doorkruiste heel snel het ganse land. Enkelingen, media, NGO’s, het Rode Kruis en openbare instellingen reageerden op merkwaardige en solidaire wijze om de nood van miljoenen getroffen personen te lenigen.

 

In een wereld die makkelijk wordt getypeerd als individualistisch zoniet egoïstisch, levert dat het bewijs dat uw solidariteit krachtig en levendig blijft. Het is werkelijk opbeurend.

 

En tot slot, een laatste punt. Ik ben terug van een Staatsbezoek aan China met de Koningin. Wij waren vergezeld door universiteitsrectoren, vorsers, sinologen, bedrijfsleiders en vertegenwoordigers van de culturele wereld. In dit onmetelijke land, het meest bevolkte ter wereld, en buitengewoon levendig, heb ik kunnen vaststellen hoezeer onze academici, onze wetenschappers, onze ondernemers en onze kunstenaars zich creatief en dynamisch opstellen en zich inspannen om de aloude cultuur van China te vatten. Bescheiden maar energiek dragen ze bij tot de buitengewone mutatie van dat land. Het is bij velen onder U een afdoend bewijs van openheid ten aanzien van de wereld.

 

Ziedaar, Dames en Heren, enkele houdingen en reacties die zich bij ons hebben voorgedaan en die op mij indruk hebben gemaakt. Ik stond erop ze te onderstrepen want ze geven mij vertrouwen in onze toekomst. Moge dat verlangen naar eenheid, naar verdraagzaamheid en dialoog, die solidariteit en dat openstaan voor de buitenwereld velen onder U blijvend motiveren. Op die manier, zullen wij, niettegenstaande de moeilijkheden, van ons land een federale modelstaat kunnen maken. Die waarden dienen wij ook in het Europese project gestalte te geven, ongeacht de hindernissen die onze ervaring zullen verrijken. Zodoende kunnen wij helpen het Europese avontuur nieuw leven in te blazen.

 

De Koningin, ikzelf en gans onze Familie wensen U nogmaals een heel gelukkige Nationale Feestdag.


18:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De nationale feestdag

21 juli: Mevrouw België ontmoet Juffrouw Federalisme...

 

Op 21 juli om 21 uur vindt in de wijk rond het Rogierplein te Brussel de ontmoeting plaats tussen Mevrouw België (175 jaar) en Juffrouw Federalisme (25 jaar).

 

 

Het grote 175-25 spektakel, dat plaatsvindt tussen de Kruidtuin en het Rogierplein, wordt het hoogtepunt van de 175-25 feestelijkheden. Het wordt een poëtisch en surrealistisch gebeuren waar iedereen kan aan deelnemen.

 

Een echte, levensgrote aak zal de Kruidtuinlaan afdalen in de richting van het Rogierplein. Deze aak wordt voortgetrokken door paarden die hierbij geholpen worden door een vernuftig wieltjessysteem. De boot, die de naam "Madame Mademoiselle" meekreeg, is het symbool van de tweevoudige verjaardag, namelijk 175 jaar onafhankelijkheid en 25 jaar federalisme. Het publiek wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit grootse gebeuren. Een spetterend feest en een grandioos vuurwerk sluiten de avond af. 

 

www.175-25.be
 

Feest in de Warande 


De feestelijkheden worden georganiseerd door de Vereniging ter Bevordering en Promotie van Brussel 1886 vzw, in samenwerking met de Kanselarij van de Eerste Minister en de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en vinden plaats op donderdag 21 juli van 11 tot 01.00 uur.

www.sibp.be


15:34 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

23-06-05

België een groot land in een kleine Wereld
 En God Schiep :

 

 

 

 

de 1 ste dag - Haren een landelijk dorp
de 2 de dag  - Brussel hoofdstad
de 3 de dag  - Het Brussels Gewest
de 4 de dag  - Vlaanderen en Wallonië
de 5 de dag  - België
de 6 de dag  - onze kleine wereld
de 7 de dag  - en zag dat het goed was …


08:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-06-05

Stad Brussel

De uitgestrekte stad Brussel bestaat uit zes zeer verschillende delen:

 

de vijfhoek (stadscentrum): postnummer 1000 Brussel

Laken: postnummer 1020 Brussel

Neder-over-Heembeek: postnummer 1120 Brussel

Haren: postnummer 1130 Brussel

het zuidelijk deel Louiza-Roosevelt: postnummer 1050 Brussel

de Europese wijk (Leopold, Schuman en de squares): postnummer 1040 Brussel

  

De vijfhoek is het grondgebied dat ligt tussen de grote lanen binnen de Kleine Ring. Dit omvat het oude Brussel, rijk aan allerlei moois. Vandaag de dag worden de wijken van het stadscentrum steeds aangenamer om te vertoeven, dankzij verschillende renovatieprojecten die de wijken weer aantrekkelijk moeten maken voor bewoners.

 

Het noordelijke deel, met het indrukwekkende park van Laken, vormt een aangenaam geheel met de aangrenzende industriële zones die langs het kanaal van Willebroek liggen. Sedert de wereldtentoonstelling van 1935 ontwikkelt Laken zich steeds meer tot een woonwijk. De Grote Paleizen, het Olympisch Stadium, het Planetarium en de wijken rond de Eeuwfeestpaleizen en de Heizel zijn allemaal rond die periode gebouwd. Dit noordelijke gedeelte is een perfecte combinatie van alle voordelen die zowel stad als platteland te bieden hebben.

 

Het zuidelijk deel, richting Ter Kamerenbos, aan de rand van Sint-Gillis en Ukkel, vormt het derde gedeelte van Brussel-Stad. Met haar schitterende herenhuizen en chique winkels vormt de Louizalaan een paradijs voor wandelaars.

 

De gemeente Brussel-Stad beslaat een oppervlakte van 32,6 km2. De gemeente telt 140.987 inwoners (op 1 juli 2003). Dit komt neer op een bevolkingsdichtheid van 4.325 inwoners per km2.

 
De Vijfhoek online
 
Bruksel binnenste buiten

Meer over Brussel op deze Site Klik Hier


Onthaal en Promotie Brussel
 
wegwijs in Brussel

08:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-06-05

Haren een dorp in de grootstad Brussel

De geschiedschrijving over Haren begon in 1050. Uit “Miracula Sancti Trudonis” van Stephelinus komt volgend citaat: “ex pago Haren, inter Bruxellam et Vilvordiam”, uit Het dorp van Haren, tussen Brussel en Vilvoorde.

In 1208 werd de Woluwe, die oorspronkelijk te Haren in de Zenne uitmondde, via Machelen naar Vilvoorde afgeleid op bevel van Hertog Hendrik I van Brabant. In 1228 schonk Hendrik I grond gelegen tussen de Zenne en het dorp aan de abdij van Grimbergen, met de bedoeling deze over te brengen naar Haren. De overbrenging van de abdij ging echter niet door onder druk o.a. van de heren van Grimbergen en van een deel van de geestelijken van de abdij zelf.

 

De parochie Haren werd voor het eerst vermeld in 1241. Het oudste deel van de huidige kerk, de basis van de toren, is waarschijnlijk uit de 12de eeuw. De parochie is dus waarschijnlijk nog ouder. In de loop van de eeuwen werd er aan de kerk heel wat bijgebouwd. Tijdens de restauratie in de jaren vijftig werden muurschilderingen ontdekt.

In 1322 werd het “Castrum” reeds vernoemd, deze plaatsbenaming wordt meestal verbonden met het kasteel of de hoeve van Cortenbach. Het zou echter ook kunnen gaan om een plaats gelegen aan de Dobbelenberg. Het kasteel van Cortenbach stamde uit de zestiende eeuw en werd in 1948 afgebroken. Op het domein van Ter Elst liet de directeur van de Miuntschouwburg Jean Nicolas Servandoni, met als artiestennaam d’ Hannetaire, in 1759 kasteel bouwen. Karel van Lorreinen, gouverneur des Oostenrijkse Nederlanden was er een graag gezien gast. Het kasteel werd na wereldoorlog I afgebroken en met de stenen ervan werd de kerk van Diegem Lo gebouwd. In het centrum van het dorp lag het goed van Flodorp dat in 1943 door een bombardement vernietigd werd.

 

In 1561 werd het kanaal Brussel-Willebroek ingehuldigd. Hoewel niet gelegen op het grondgebied van Haren, had dit kanaal toch een grote invloed op de geschiedenis van Haren, Het kanaal werd o.a. gebruikt voor het vervoer van de zandsteen die in Haren en Diegem ontgonnen werd; ervoor gebeurde dit via de Zenne.

In 1684 werd in de oude pastorij van Haren een vredesovereenkomst getekend tussen een afgevaardigde van Frankrijk en Prins Willem III van Oranje.

Haren maakte kennis met de industriële revolutie in 1835, met de aanleg van de spoorlijn Brussel-Mechelen. Later volgden nog verschillende andere spoorwegen en het vormingsstation. In 1928 werd langs de Ganzeweidestraat de Centrale Werkplaats van de Baan in gebruik genomen.

In de eerste wereldoorlog legden de Duitsers op het Harenheideveld een vliegveld aan. Dit werd later door de Belgische overheid uitgebouwd tot de eerste nationale luchthaven.

In 1875 werd de fanfare Gretry-Kring opgericht, in 1877 de fanfare De Eendracht (in 1919 werd het een harmonie). In deze periode kwamen in Haren, dat tot dan een zuiver landbouwdorp was, de eerste industriële vestigingen. Bedrijven zoals Alker en Chotteau, alias het “Stinkkot” (1874) Blue Destrée (1884), Peters Lacroix (1885) en de Meunerie Bruxelloise (1889) vormden de basis van de industrie langs het kanaal en te Haren Noord. Duizenden arbeiders, van ver buiten de provincie, vonden in Haren Noord een werkplaats. Door de talloze pendelaars groeide het station van Haren Noord, later Haren Buda, uit tot één van de belangrijkste stations van Vlaams Brabant. Eind van de jaren zeventig en begin van de jaren tachtig ging het bergaf met de industrie van Haren Noord. Vele bedrijven sloten hun deuren, dikwijls door faling. Een groot deel van de vrijgekomen gebouwen en gronden werd ingenomen door nieuwe vestigingen. Andere gronden worden nu opnieuw bouwrijp gemaakt. Het aantal werknemers is echter sterk teruggelopen. Hiertegenover staat de nieuwe industriezone langsheen de Raketstraat. Op de terreinen van het oude vliegveld zijn zich sinds sedert het midden van de jaren zeventig een aantal bedrijven komen vestigen die spitstechnologie  afleveren.

Tegelijk met de industriële revolutie die Haren Noord kende in de laatste decennia van de vorige eeuw maakte de landbouw ook een revolutie door. De klemtoon kwam te liggen op de tuinbouw en dan vooral nog de witloofteelt. De “Boerkozen” voerden met paard en kar hun groenten naar de Brusselse vroegmarkt . Het witloof werd ook uitgevoerd. Zo vertrokken er uit Haren-Linde treinen volgeladen met witloof naar de ons omringende landen. Later kwam er nog export naar Amerika bij.

 

Om de uitbreiding van de Brusselse zeehaven mogelijk te maken, werd door de wet van 30 maart 1921 Haren samen met Laken en Neder-Over-Heembeek ingelijfd bij de Stad Brussel op 2 april 1921. Haren werd deel van Brussel tweede district.

Tijdens de tweede wereldoorlog werd Haren zwaar getroffen. Talrijk waren de bombardementen op de strategische installaties van de spoorwegen in 1943 en 1944. Vele bommen misten hun doel en troffen woningen, hierbij vielen de levens van tientallen burgers te betreuren.

In 1967 vestigde de N.A.V.O. , zijn hoofdkwartier te Haren. In 1975 begon in de Noendelle de bouw van de stelplaats voor MIVB-bussen, hiermee verdween de laatste grote open ruimte van Haren.

Na het overlijden van mevrouw De Riemaecker in 1977 werd voor de eerst iemand van Haren gekozen als Schepen van de Stad Brussel, het was Mevrouw Hano de Bruyne. Zij oefende dit schepenambt slechts kortstondig uit. Zij overleed in 1979.

Met de komst van de MIVB-stelplaats kwam er terug schot in de aanleg van rioleringen te Haren.

Op 23 september 1988 werd de Nederlandstalige bibliotheek geopend. Plannen voor een sporthal en trefcentrum zijn intussen gerealiseerd. Na de aandacht voor de industrie in Haren, komt er nu aandacht voor de Harenaars en hun behoeften.

Foto’s uit de oude doos Klik Hier


Meer over Haren op deze Site Klik Hier
 

Haren vóór de annexatie in 1921 – Klik Hier


 

08:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-06-05

De 1ste nationale luchthaven te Haren

Tot in mei 1940 vond het Brusselse luchtverkeer plaats op een vliegveld met een enkele grasbaan dat langs de Haachtsesteenweg te Haren lag.

 

De gebouwen voor het inchecken en het onthaal van de passagiers, de controletoren en bepaalde loodsen bestaan nu nog altijd en vormen het militair kwartier Albert 1, terwijl Haren nog altijd een Tweedekkerstraat en een Vliegveldstraat heeft.


08:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-06-05

Foto - Fokker F VIIb/3m met zicht van de luchthaven op de achtergrond

De historische vlucht van de "Princesse Marie José" op 12 februari 1925, van Haren naar Leopoldstad met een totaal van 8.124 km blijft tot de verbeelding spreken. Maar ook de latere vaste lijndienst (1935) naar Kongo blijft naar hedendaagse normen heroïsch: de vlucht duurde 6 dagen, met landingen om te overnachten. Er waren immers nog geen bakens en het vliegen gebeurde op zicht, met kaart en kompas over de woestijnen, door zandstormen en tropisch onweer: echt pionierswerk! Stewardesses moesten tevens gediplomeerde verpleegsters zijn, voor het geval er een ongelukje gebeurde!


08:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

18-06-05

Ter Elst - Marquis d' Assche

Op het domein van Ter Elst liet de directeur van de Miuntschouwburg Jean Nicolas Servandoni, met als artiestennaam d’ Hannetaire, in 1759 een kasteel bouwen. Karel van Lorreinen, gouverneur des Oostenrijkse Nederlanden was er een graag gezien gast. Het kasteel werd na wereldoorlog I afgeroken en met de stenen ervan werd de kerk van Diegem Lo gebouwd.

 

08:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-06-05

Cortenbach - de le Court

Het kasteel van Cortenbach stamde uit de zestiende eeuw en werd in 1948 afgebroken.


 

08:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

16-06-05

Flodorp

In het centrum van het dorp lag het goed van Flodorp dat in 1943 door een bombardement vernietigd werd.
 


08:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

15-06-05

Stelplaats MIVB - Houtweg, 99 - te Haren

De grootste stelplaats van de MIVB ligt op een heel grote vlakte te Haren. Het werd in 1977 in dienst gesteld om oudere installaties te vervangen. In deze stelplaats kan men ook o.a. ateliers voor verf, onderhoud, mechaniek, signalisatie en ook de dispatching bus vinden.


 

08:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-06-05

De MIVB stelplaatsen te Haren

Om een betere idee van de vlakte van de stelplaats te kunnen geven, ziet men hier de achterkant, vanuit Haren-Zuid gefotografeerd.08:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-06-05

Wat is een trolleybus ?

Trolleybus : met dit bijzonder voertuig gaat het hoogstwaarschijnlijk om de perfecte combinatie tussen tram en bus. De trolleybus is een elektrisch voertuig, dat geen rails nodig heeft. Het grootste verschil met een bus zijn de twee trolleystangen op het dak.

 

De 'Tramways Bruxellois' besloten ook het trolleybussysteem op de toekomstige lijn Luxemburg - Haren - Machelen te gebruiken. Deze lijn werd als verlenging van de eerste lijn beschouwd. Dit nieuwe project werd een maand na de eerste lijn door de provincie goedgekeurd. De bovenleidingen werden in het begin van het jaar 1939 naar Machelen geïnstalleerd en de verlenging naar Machelen op 30 mei van hetzelfde jaar in dienst gesteld.

 

Brusselse Trolleybus


08:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

12-06-05

Trolleybus 54 - Verdunstraat - Haren-Buda

Trolleybuslijn 54 – Machelen (Haren-Buda) – Vorst (Brussel)

 

In Brussel was dit vervoersmiddel niet echt lang in dienst. Dit vervoerssysteem werd in april 1939 in dienst genomen om de uitbating van een bijzondere lijn aan te kunnen. Met andere rijtuigen was deze uitbating onmogelijk of niet winstgevend. Na de tweede wereldoorlog was het duidelijk dat de mechanische ontwikkelingen van de andere vervoersmiddelen het einde van de trolleybus in Brussel (en ook in anderen steden) betekende, verdere argumenten voor de afschaffing waren de slijtage en de hoge uitbatingskosten. De laatste trolleybussen reden in februari 1964, toen vele tramlijnen afgeschaft werden en door bussen vervangen werden. Nu is de trolleybus niet meer dan een herinnering in de Europese hoofdstad.


08:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-06-05

Trolleybus 54 - Haren-Zuid

Deze uitbating door trolleybussen zal toch sporen nalaten, niet in de stad, maar meer in gedachten. Veel mensen herinneren zich met plezier aan dit rijtuig. Persoonlijk heb ik in de begin periode van mijn studies aan de Normaalschool Karel Buls te Brussel, nog gebruik gemaakt van deze trolleybus (1962).


08:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-06-05

Toogenblik – Haren

Toogenblik kan men best omschrijven met de woorden "klein maar fijn". Dertig jaar folk, jazz, bluegrass, fusion en bakken zwaar bier.

 

Toogenblik - Haren : Brosella en Dranouter in een notendop. De AB in miniatuur. En de Bierfeesten van Buggenhout Bos in het klein. Ergens daar tussenin portretteert zich Toogenblik, voorheen ‘t Sleutelgat, ex-fotoclub. Al dertig jaar trekpleister van talentjagers, geliefd door bruinekroeggenieters, miskend door overburen. Een lijst geven van alle nationale en internationale artiesten die al op het Toogenblik-podium hebben gestaan en gezeten zou veel te ver leiden. Verscheidene kenden hun Belgisch debuut in Haren en andere waren, toen ze in Toogenblik speelden, nog onbekend maar zijn nu toch al relatief bekende artiesten.
 

08:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

09-06-05

Nuttige informatie voor de Harenaars

Het gemeenschapcentrum is de ontmoetingsplaats in uw gemeente. U kan er terecht voor alle mogelijke informatie, maar ook cursussen, animatie, cultuur,…

 

Cortenbachtstraat 7

1130 Haren

tel :   02 242 31 47

fax : 02 215 59 90

E-mail : delinde@vgc.be

Website : http://delinde.vgc.be/
 08:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-06-05

De dagelijkse processie van Haren-Zuid naar Haren-Buda

CERES - een voorbeeld van het herstel in Haren-Buda. Sinds haar oprichting in 1889 als kleine molen in Haren (Brussel) heeft CERES al een lange weg afgelegd.
 
In de jaren '50 - '60 de babyboomjaren nam de dagelijkse processie, zoals ze door de Harenaars genoemd werd plaats. Haren-Buda was een belangrijke industriezone bekend bij vele pendelaars, die van ver buiten de provincie werk vonden in Haren-Noord. Door de talloze pendelaars groeiden de stations van Haren-Noord, later Haren-Buda (lijn 25 Brussel-Mechelen-Antwerpen), en Haren-Zuid uit tot belangrijke stopplaatsen van Vlaams Brabant. De pendelaars die afstapten in Haren-Zuid (lijn 36 – Brussel-Leuven-Tienen) brachten tweemaal daags (’s morgens en ’s avonds) de processiestoet opgang met een trektocht van 2km via de verdunstraat  door de dorpskern naar de industriezone van Haren-Buda en omgekeerd. Eind van de jaren zeventig en begin van de jaren tachtig ging het bergaf met de industrie van Haren-Noord, maar vandaag kan men spreken van een langzaam herstel maar de tewerkstelling is sterk teruggelopen. De meeste Harenaars leefden van de witloofteelt, uit het station Haren-Linde vertrokken treinen volgeladen met witloof naar de ons omringende landen vandaar de naam chiconville (Haren)


08:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-06-05

Zij die in Brussel ongewenst zijn worden in Haren gedumpt

Clochards die het stadsbeeld van Brussel storen worden vaak opgepakt en in Haren gedropt. De Stad Brussel pest op deze wijze de daklozen, die meestal via het openbaar vervoer de hoofdstad terug opzoeken.

 

Help de daklozen onder dak!

Dakloosheid. Het kan iedereen overkomen. Je verliest je baan of een deel van je inkomen, je raakt je huis kwijt door een scheiding, je kunt je draai niet vinden op school of wordt psychiatrisch ziek terwijl de hulp tekortschiet. In onze prestatiemaatschappij vallen mensen al heel snel uit de boot – en belanden ze door tekort-schietende gezondheids- en jeugdzorg ook snel in de goot. Het aantal dak- en thuislozen neemt hand over hand toe, waarbij vooral de groei opvalt van het aandeel zwerfjongeren, vrouwen met kinderen en mensen in psychische nood. 

 
Poverello


08:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

06-06-05

Blik in het verleden - 6 juni

6 juni 1934 - Geboortedatum van Koning Albert II.

 

Koning Albert II wordt op 6 juni 1934 geboren als tweede zoon van koning Leopold III en van koningin Astrid. Amper één jaar oud verliest hij zijn moeder en wordt verder opgevoed door gouvernantes en vanaf 1941 door zijn stiefmoeder Liliane Baels, de tweede echtgenote van zijn vader.08:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-06-05

Justine Henin-Hardenne wint Roland Garros

Onze landgenote Justine Henin-Hardenne wint de finale van Roland Garros. De Belgische winnares van 2003 versloeg de Franse Mary Pierce in twee sets: 6-1 en 6-1. Het is al de 4de Grand-Slamtitel voor Henin-Hardenne, na Roland-Garros en Wimbledon in 2003 en de Australian Open in 2004. Van haar vijf Grand-Slamfinales verloor de Belgische enkel die van Wimbledon in 2001 (6-1, 3-6, 6-0 tegen Venus Williams). Mary Pierce, 21ste reekshoofd in Parijs, werd in de eerste set gewoon weggeveegd. Voor Henin-Hardenne is het al de 24ste zege op rij dit seizoen, ze verloor in 2005 nog niet op gravel. Pierce, die op 2 Grand-Slamtitels blijft (Australian Open 1995, Roland-Garros 2000), kon in de vier partijen tegen Henin-Hardenne nu nog steeds geen enkele set winnen.


16:22 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-06-05

Wedstrijd 'Brussel in de bloemen'

Brussel wordt elk jaar bloemrijker! Alle parken en squares van de Stad worden traditiegetrouw opgefleurd door bloemrijke perkjes die met de seizoenen vernieuwd worden. In 2005 zullen de nieuwe rondpunten in Neder-Over-Heembeek en Haren eveneens beplant en bebloemd worden. In alle wijken fleuren grote sierschalen de handelsstraten, pleinen en rondpunten op en geven zodoende een kleurrijke visie aan de toegangswegen van Brussel.

 

 In elke categorie (gevels en handelszaken, sociale woningen, voortuinen en de meest originele bebloeming), zullen meerdere prijzen de mooiste versieringen belonen voor een totaal bedrag van 4.925 euro.

 

Vervolledig snel het inschrijvingsformulier en stuur het op voor 1 juli 2005.

Inschrijvingsformulier en reglement


08:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-05-05

20 km door Brussel

Het startschot voor de 26ste editie van de "20 kilometer van Brussel" wordt om 15 uur gegeven op de esplanade van het Jubelpark . Niet minder dan 25.000 deelnemers uit 65 landen zullen vandaag de straten van onze hoofdstad inpalmen. Het volledige parcours van de "20 km door Brussel" is immers verkeersvrij, met start en aankomst op de esplanade van het Jubelpark. Iedereen die de wedstrijd uitloopt, krijgt een medaille.08:30 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Zonnewijzer huldigt slachtoffers Heizeldrama

Op 29 mei is het precies twintig jaar geleden dat in het Koning Boudewijnstadion negenendertig mensen om het leven kwamen bij voetbalrellen. Dat getal negenendertig vormt het uitgangspunt van het monument.

 

Op 29 mei 1985 breken er tijdens een wedstrijd tussen Juventus Turijn en Liverpool rellen uit. Een Ier, twee Belgen, vier Fransen en tweeëndertig Italianen kwamen in het Heizelstadion om het leven. Twintig jaar later herdenkt de stad Brussel die doden, met een plechtigheid en een monument.

 

De kunstenaar Patrick Rimoux creëerde een zonnewijzer van dertien meter hoog uit roestvrij staal. Daarop zullen 39 prisma’s het zonlicht weerspiegelen, en rondom werden 39 tegels in blauwe steen geplaatst waarop het gedicht ‘The funeral blues’ van de Britse schrijver W.H. Auden staat te lezen.

 

Herdenking op 29 mei om 15 uur. Aansluitend wordt ook de Brussels International Supporters Award uitgereikt aan fans die zich sportief en fair gedragen. Op de plechtigheid zijn de Italiaanse, Britse, Ierse en Franse overheden uitgenodigd.08:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

28-05-05

Germinal Beerschot wint Beker van België

Germinal Beerschot heeft de Beker van België veroverd. Het stuntte door Club van de dubbel te houden. Germinal Beerschot won met 1-2. Germinal Beerschot, diep in het seizoen nog flirtend met degradatie, klopte kampioen annex bekerspecialist Club Brugge. GBA speelde de quasi perfecte bekerfinale en liet een modaal blauw-zwart nooit in de match komen.


22:44 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

En blazen maar.... - Hoera !!!

Blaas maar eens op jullie scherm en doe een poging om het kaarsje uit te blazen (Wie het uitkrijgt trakteer ik enen), want vandaag wordt dit blogje 1 jaar !!!

 

Ik ben beginnen bloggen omdat ik mijn weinig bekende kleine Brusselse gemeente Haren op de kaart wou zetten en daar ben ik blijkbaar aardig in gelukt.


10:00 Gepost door Jantje de Belg | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende